PROGIMNAZIJOS VIZIJA

Inovatyvi, tautines tradicijas puoselėjanti ir kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekianti progimnazija.

UGDYMAS

Siekiame, kad kiekvienas mūsų mokinys patirtų mokymosi sėkmę. 

STEAM

 Esame STEAM tinklo mokykla. Plėtodami STEAM veiklas, mokiniams sudarome sąlygas mokytis spręsti gyvenimiškas problemas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas.

INOVACIJOS

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl mokomuosiuose kabinetuose turime ir nuolat atnaujiname IT įrangą: išmaniuosius ekranus, išmaniąsias lentas, projektorius.

SPORTAS IR SVEIKA GYVENSENA

Mums rūpi bendruomenės narių emocinė ir fizinė sveikata. Nuolat ugdome sveikos gyvensenos įgūdžius. Didžiuojamės sporto pasiekimais: mūsų įstaiga ne kartą pripažinta sportiškiausia mokykla Lietuvoje.

MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJA

Skatindami mokinius formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius, jausti atsakomybę už savo mokymąsi, planuoti veiklą, apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, daug dėmesio skiriame mokėjimo mokytis kompetencijai.

TAUTIŠKUMO PUOSELĖJIMAS

Siekiame patraukliomis ir veiksmingomis formomis mokinius supažindinti su Lietuvai svarbiais istoriniais įvykiais, ugdyti brandžias ir kūrybiškas asmenybes, mylinčias Tėvynę, gebančias puoselėti savo miesto ir šalies kultūrą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Įgyvendiname programų ,,Erasmus+” ir ,,eTwinning” projektus. Mūsų draugai – projektų partneriai gyvena Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Italijoje, Kroatijoje, Kipre, Ispanijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Turkijoje ir kt.

PAGALBA MOKINIUI

Stengiamės išsiaiškinti mokinių poreikius, pritaikyti jiems ugdymo turinį, įvairiais būdais įtraukti mokinius į mokymąsi, skatinti jų motyvaciją. Sudarome sąlygas atsiskleisti įvairiems mokinių gebėjimams, atsižvelgiame į individualius mokinių mokymosi poreikius. Turime visus pagalbos mokiniui specialistus.

INFRASTRUKTŪRA

Kuriame mokyklą, kurioje patogu, smagu ir įdomu mokytis bei gerai ir prasmingai leisti laiką po pamokų. Atnaujiname kabinetus, kuriame laboratorijas ir laisvalaikio erdves.

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS (BŪRELIAI)

Sudarome sąlygas mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius. Mūsų progimnazijoje po pamokų organizuojamuose nemokamuose būreliuose mokiniai gali eksperimentuoti, tyrinėti, kurti, dainuoti, šokti, sportuoti, žaisti šachmatais, rašyti, nugalėti scenos baimę, įsilieti į šaulių gretas.

r

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Alytaus Panemunės progimnazijos komanda

„Ėjimas drauge yra pradžia. Buvimas kartu yra pažanga. Darbas kartu yra sėkmė“ – Henry Ford.

Progimnazijoje ypatingą dėmesį skiriame STE(A)M.

Tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Šioje skiltyje rasite informaciją apie priešmokylinio ugdymo grupės veiklą mūsų progimnazijoje.

Būsimas pirmokas

Šioje skiltyje rasite informaciją kaip pasiruošti pirmajai klasei

Būsimas penktokas

Šioje skiltyje rasite aktualią informaciją būsimiems penktokams: mokomuosius dalykus,  neformalųjį ugdymą, ugdymosi aplinkas, bei kitą naudingas nuorodas

Panemunės Progimnazijos naujienos

Svarbiausios naujienos iš mokyklos ir jos bendruomenės gyvenimo

Diskusija „Kas progimnazijoje įdomu, naudinga ir reikalinga?“

Diskusija „Kas progimnazijoje įdomu, naudinga ir reikalinga?“

Kovo 1 dieną 1a bei 3a, 3b, 3c, 4a ir 4b klasių atstovai dalyvavo pokalbyje „Kas progimnazijoje įdomu, naudinga ir reikalinga?“. Jie noriai atsakė į direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irmos Jauneikienės klausimus. Paaiškėjo, kad pirmokai (Aurėja, Lukas, Luka ir...

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJAI SUTEIKTA „ERASMUS+“ AKREDITACIJA

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJAI SUTEIKTA „ERASMUS+“ AKREDITACIJA

Alytaus Panemunės progimnazija – STEAM progimnazija lyderė regione. Tokį tikslą išsikėlėme ir jau kurį laiką jo kryptingai siekiame. Kad įgyvendintume savo tikslus, pasirengėme STEAM strategiją, esame įvertinti STEM School Label COMPETENT kokybės ženklu, kiekvienais...

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS STEAM VEIKLA ĮVERTINTA KOKYBĖS ŽENKLU

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS STEAM VEIKLA ĮVERTINTA KOKYBĖS ŽENKLU

          Alytaus Panemunės progimnazija tapo STEM School Label COMPETENT mokykla. Šis STEM mokyklos kokybės ženklas – kryptingos ir tikslingos STEAM veiklos mokykloje įvertinimas. Kokybės ženklas suteiktas Briuselio STEM School label platformos ekspertų.         ...

Saugesnio interneto savaitė

Saugesnio interneto savaitė

Saugesnio interneto - savaitė, tai daugelyje pasaulio šalių minima iniciatyva, kuri tapo svarbiu įvykiu informacinio raštingumo kalendoriuje. Mokiniai informacinių technologijų pamokų metu diskutavo, dalijosi asmenine patirtimi apie privatumo internete klausimus,...

Progimnazijos kalendorius

Progimnazijos kalendorius

Poetas Vytautas Mačernis eilėraštyje ,,Paukščiai“ rašė: ,,Turiu aš paukščių didelius pulkus...“. Taip gali ištarti ir panemuniškiai, vartydami progimnazijos 2022 metų kalendoriaus lapus. Juose – vaikų nupiešti Lietuvos paukščiai. Sausio mėnesio lapelį puošia...

Advento popietė

Advento popietė

Adventas - tai susikaupimo, apmąstymų, rimties, gerumo dovanojimas savo artimiesiems ir šalia esantiems. Gruodžio mėn. 22 dieną Alytaus Panemunės progimnazijoje gražia tradicija yra tapusi Advento popietė, į kurią visus mokytojus, darbuotojus pakvietė tikybos mokytoja...

Knygų skirtukų mainų projektas

Knygų skirtukų mainų projektas

Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte „Bookmark Exchange Project“. Mokiniai kūrė ir gamino knygų skirtukus projekto organizatorių parinktiems partneriams. Matematikos mokytojos V. Aponienės modulį lankantys mokiniai gamino knygų žymeklius...

Solidarumo bėgimas

2021 metais Lietuvoje vyko 8-asis Solidarumo bėgimas. Panemunės progimnazijos mokiniai (priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ ir „(Ne)žiniukai“, 1a, 1b, 3a, 3c, 4a, 4b kl.) šioje akcijoje dalyvavo pirmą kartą. Visiems Solidarumo bėgimo dalyviams prezidentė Dalia...

Alytaus Panemunės progimnazija

Įstaigos kodas: 191056771
Adresas: A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus
El. paštas: panemunepm@panemune.alytus.lm.lt
Telefonas: (8 315) 75722

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content