Socialinis pedagogas

Spa 18, 2019

Socialinis pedagogas Rimvydas Juškevičius

Telefonas (8 315) 75722

Kabinetas 107

El. paštas: rimvydas.juskevicius@panemunieciai.lt

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo laikas Pedagoginio darbo laikas(neformaliojo vaikų švietimo) Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.20–14.55 11.30–12.00
Antradienis 7.20–14.55  11.30–12.00
Trečiadienis

7.20–14.00

15.35–15.55

14.00–15.35 11.30–12.00
Ketvirtadienis 7.20–16.00 11.30–12.00
Penktadienis 7.30–15.00 11.30–12.00

Socialinė pedagogė Justina Leonavičienė

Telefonas (8 624) 87550

Kabinetas 311

El. paštas: justina.leonaviciene@panemunieciai.lt

Socialinės pedagogės darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00–12.00
Antradienis
Trečiadienis

8.00–14.30

12.30–14.30

12.00–12.30
Ketvirtadienis 8.00–12.00
Penktadienis 8.00–12.00

  Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
3. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
4. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
5. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
6. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
7. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
8. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
9. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
10. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
11. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
12. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
13. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content