Visuomenės sveikatos specialistas

Spa 18, 2019

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Raimonda Radzevičienė
Kabinetas 132

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas:

Savaitės dienos Darbo laikas  Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00–15.42 11.00–11.30
Antradienis 8.00–15.42 11.00–11.30
Trečiadienis 8.00–15.42 11.00–11.30

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės teikiamos paslaugos

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams(globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
7. Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
9. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
10. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.
12. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas.
13. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
14. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
15. Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
16. Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
17. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 2024 M. PLANAS

SVEIKATOS KABINETŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROJEKTAS

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content