Patyčių dėžutė

Mokyklos darbuotojai

Rgs 24, 2019

Pedagoginiai darbuotojai

Kontaktinis telefonas (8 315) 75 722

El. paštas Vardas.Pavarde@panemunieciai.lt

Eil.Nr.   Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija
1 Adomaitienė Laisva choreografijos mokytoja metodininkė
2 Almonaitienė Gintauta pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
3 Andrulevičienė Daiva pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
4 Aponienė Vilma matematikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
5 Archangelskienė Jūratė informacinių technologijų mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
6 Balevičienė Daiva vyresnioji tikybos mokytoja pareigybės aprašymas
7 Barysas Adolfas neformaliojo vaikų švietimo (Jaunųjų šaulių būrelio) mokytojas
8 Baublienė Rima pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
9 Baziukevičius Vilius istorijos mokytojas metodininkas pareigybės aprašymas
10 Dervinienė Edita pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
11 Gudaitienė Sigita pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
12 Gudaitis Virgilijus technologijų mokytojas metodininkas pareigybės aprašymas
13 Grimalauskienė Egidija muzikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
14 Jalinska Virginija vyresnioji specialioji pedagogė
15 Jančiauskienė Jurgita matematikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
16 Jaruševičienė Jurgita anglų kalbos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
17 Jauneikienė Irma direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja
18 Justeikienė Loreta mokytojo padėjėja
19 Juškevičius Rimvydas socialinis pedagogas metodininkas
20 Kazakevičienė Jolanta vyresnioji logopedė
21 Kibildienė Asta lietuvių kalbos mokytoja ekspertė pareigybės aprašymas
22 Kirkliauskienė Neringa pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
23 Kižienė Rasa fizikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
24 Kronkaitienė Indrė vyresnioji anglų kalbos mokytoja pareigybės aprašymas
25 Krunglevičiūtė Jūratė priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė
26 Lankelienė Gailutė dailės mokytoja pareigybės aprašymas
27 Majauskienė Jolanta pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
28 Margelienė Audronė vyresnioji pradinių klasių mokytoja pareigybės aprašymas
29 Matonienė Loreta lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

30 Mikalauskaitė-Džiumajeva Lilija anglų kalbos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
31 Narkunienė Dovilė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
32 Ononigve Renata biologijos mokytoja metodininkė

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

33 Pačėsienė Aida pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
34 Pangonienė Birutė pradinių klasių mokytoja pareigybės aprašymas
35 Petkevičienė Giedrė muzikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
36 Petkevičienė Jūratė pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
37 Plytninkienė Nijolė vyresnioji technologijų mokytoja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

38 Puleikienė Deimantė gegografijos mokytoja pareigybės aprašymas
39 Romaškienė Giedrė direktorė,
vyresnioji anglų kalbos mokytoja
40 Sakalauskas Arūnas fizinio ugdymo mokytojas metodininkas pareigybės aprašymas
41 Sinkevičienė Vilma vyresnioji žmogaus saugos mokytoja pareigybės aprašymas
42 Syrjotavičienė Aušra psichologė
43 Skestenienė Vilma direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
istorijos mokytoja
44 Snarskaitė Jolita vyresnioji anglų kalbos mokytoja pareigybės aprašymas
45 Stanionienė Lina rusų kalbos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
46 Šarkelienė Asta pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
47 Šlenfuktaitė Gerda logopedė metodininkė
48 Vaikšnorienė Renata pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
49 Vasiliauskienė Židra pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
50 Vasiljevienė Violeta pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja
51 Verbilis Vydas neformaliojo vaikų švietimo (Jaunųjų šaulių būrelio) mokytojas
52 Visockienė Ingrida lietuvių kalbos mokytoja ekspertė pareigybės aprašymas
53 Zalieckienė Raminta psichologė
54 Žukauskaitė Gražina pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja

 

Aptarnaujantis personalas

Kontaktinis telefonas (8 315) 75 722

El. paštas Vardas.Pavarde@panemunieciai.lt

Eil.Nr.   Pavardė, vardas Pareigos
1 Archangelskienė Jūratė Inžinierė programuotoja (0,25 etato)
3 Daugininkas Juozas Kiemsargis
4 Delnickienė Rasa Raštinės vedėja, inžinierė kompiuterininkė (0,25 etato)
5 Dereškevičienė Ona Rūbininkė
6 Dervinis Jonas Einamojo remonto darbininkas (0,75 etato)
7 Eidukevičienė Stasė Valytoja
8 Franckevičius Albertas Einamojo remonto darbininkas (elektrikas) (0,25 etato)
9 Gudaitienė Laimutė Valytoja
10 Jurevičienė Daiva Valytoja
11 Juškevičius Rimvydas Inžinierius programuotojas (0,25 etato)
12 Kirkliauskienė Neringa Bibliotekininkė
13 Limantė Milda Ūkvedė
14 Limantienė Asta Valytoja
15 Malcevas Deividas Inžinierius programuotojas
16 Miliauskienė Regina Rūbininkė (0,5 etato), budėtoja (0,5 etato)
17 Novikienė Asta Bibliotekos vedėja
18 Rabikauskienė Olga Valytoja
19 Rudnickienė Vera Valytoja
20 Sinkevičienė Vima Laborantė (0,5 etato)
21 Užkurė Simona Projektinio darbo specialistė (0,5 etato)

 

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content