Mokyklos darbuotojai

Rgs 24, 2019

Pedagoginiai darbuotojai

Kontaktinis telefonas (8 315) 75 722

 

El. paštas Vardas.Pavarde@panemunieciai.lt

 

Eil.Nr.   Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija
1 Adomaitienė Laisvutė choreografijos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
2 Andrulevičienė Daiva pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
3 Aponienė Vilma matematikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
4 Balevičienė Daiva tikybos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
5 Barysas Adolfas neformaliojo vaikų švietimo (Jaunųjų šaulių būrelio) mokytojas pareigybės aprašymas
6 Bieliūnė Alma prancūzų kalbos mokytoja pareigybės aprašymas
7 Danevičienė Augustina

pailgintos dienos grupės auklėtoja,

mokytojo padėjėja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

8 Dervinienė Edita pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
9 Dzeikauskienė Vineta vyresnioji istorijos mokytoja pareigybės aprašymas
10 Gudaitienė Sigita pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
11 Grimalauskienė Egidija muzikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
12 Ivanauskienė Rūta specialioji pedagogė pareigybės aprašymas
13 Jalinska Virginija vyresnioji specialioji pedagogė pareigybės aprašymas
14 Jasevičiūtė Ernesta bibliotekininkė pareigybės aprašas
15 Jaruševičienė Jurgita anglų kalbos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
16 Jauneikienė Irma direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja
pareigybės aprašymas
17 Justeikienė Loreta mokytojo padėjėja pareigybės aprašymas
18 Juškevičius Rimvydas socialinis pedagogas metodininkas pareigybės aprašymas
19 Juškienė Aušra

priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

pailgintos dienos grupė auklėtoja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

20 Kapcevičienė Alvija  specialioji pedagogė pareigybės aprašymas
21 Kazakevičienė Jolanta logopedė metodininkė pareigybės aprašymas
22 Kibildienė Asta lietuvių kalbos mokytoja ekspertė pareigybės aprašymas
23 Kirkliauskienė Neringa vyresnioji pradinių klasių mokytoja pareigybės aprašymas
24 Kižienė Rasa fizikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
25 Krunglevičiūtė Jūratė priešmokyklinio ugdymo pedagogė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė
pareigybės aprašymas
26 Leonavičienė Justina socialinė pedagogė pareigybės aprašymas
27 Majauskienė Jolanta pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
28 Malaveckienė Kristina mokytojo padėjėja pareigybės aprašymas
29 Marcinkevičienė Vita

vyresnioji informacinių technologijų mokytoja,

matematikos mokytoja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

30 Margelienė Audronė mokytojo padėjėja pareigybės aprašymas
31 Matonienė Loreta

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

etikos mokytoja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

32 Mikalauskaitė-Džiumajeva Lilija

anglų kalbos mokytoja metodininkė,

vokiečių kalbos mokytoja

pareigybės aprašymas
33 Mikelionienė Jolanta vyresnioji pradinių klasių mokytoja pareigybės aprašymas
34 Narkunienė Dovilė fizinio ugdymo mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
35 Ononigve Renata gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

36 Pačėsienė Aida pradinių klasių mokytoja pareigybės aprašymas
37 Pangonienė Birutė

pailgintos dienos grupės auklėtoja,

mokytojo padėjėja

 pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

38 Petkevičienė Giedrė muzikos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
39 Petkevičienė Jūratė pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
40 Puleikienė Deimantė geografijos mokytoja pareigybės aprašymas
41 Romaškienė Giedrė direktorė,
vyresnioji anglų kalbos mokytoja
pareigybės aprašymas
42 Sakalauskas Arūnas fizinio ugdymo mokytojas metodininkas pareigybės aprašymas
43 Sinkevičienė Vilma vyresnioji žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių mokytoja pareigybės aprašymas
44 Skestenienė Vilma direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
istorijos mokytoja
pareigybės aprašymas
45 Snarskaitė Jolita anglų kalbos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
46 Stanionienė Lina rusų kalbos mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
47 Stasionytė Asta dailės mokytoja metodninkė pareigybės aprašymas
48 Šarkelienė Asta pradinių klasių mokytoja metodininkė pareigybės aprašymas
49 Šlenfuktaitė Gerda logopedė metodininkė pareigybės aprašymas
50 Trumbačikienė Rasa technologijų mokytoja pareigybės aprašymas
51 Vasiliauskienė Židra

pailgintos dienos grupės auklėtoja

mokytojo padėjėja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

52 Vasiljevienė Violeta mokytojo padėjėja pareigybės aprašymas
53 Verbilis Vydas technologijų mokytojas pareigybės aprašymas
54 Visockienė Ingrida lietuvių kalbos mokytoja ekspertė pareigybės aprašymas
55 Zalieckienė Raminta psichologė pareigybės aprašymas
56 Zaveckienė Lijana mokytojo padėjėja pareigybės aprašymas
57 Žukauskaitė Gražina

pailgintos dienos grupės auklėtoja,

etikos mokytoja

pareigybės aprašymas

pareigybės aprašymas

 

 

Aptarnaujantis personalas

Kontaktinis telefonas (8 315) 75 722

El. paštas Vardas.Pavarde@panemunieciai.lt

Eil.Nr.   Pavardė, vardas Pareigos
1 Daugininkas Juozas Kiemsargis
2 Delnickienė Rasa Raštinės administratorė, duomenų bazių specialistė (0,25 etato)
3 Dervinis Jonas Einamojo remonto darbininkas (0,5 etato)
4 Eidukevičienė Stasė Valytoja
5 Gudaitienė Laimutė Valytoja
6 Jurevičienė Daiva Valytoja
7 Juškevičius Rimvydas Kompiuterių sistemų inžinierius (0,25 etato)
8 Kibldienė Asta Projektinio darbo specialistė (0,25)
9 Kozlovskis Edmundas Kompiuterių sistemų inžinierius (0,75 etato)
10 Limantė Milda Ūkvedė
11 Micevičius Astas Einamojo remonto darbininkas
12 Micevičienė Roma Valytoja
13 Miliauskienė Regina Rūbininkė (0,5 etato)
14 Narkunienė Dovilė Duomenų bazių specialistė (0,75 etato)
15 Palevičienė Lina Rūbininkė (0,5 etato), budėtoja (0,5 etato)
16 Snarskas Antanas Einamojo remonto darbininkas (0,5 etato)
17 Rabikauskienė Olga Valytoja
18 Radzvilienė Ieva Projektinio darbo specialistė (0,5 etato)
19 Rudnickienė Vera Valytoja
20 Sakalauskienė Dalia Valytoja
21 Sinkevičienė Vilma Laborantė (0,5 etato), projektinio darbo specialistė (0,25 etato)

 

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content