Psichologas

Lap 26, 2020

Psichologas
Kabinetas 311

El. paštas: raminta.zalieckiene@panemunieciai.lt

Psichologo darbo laikas

Savaitės dienos  Tiesioginis darbas su mokiniais Pietų pertrauka Netiesioginis darbas su mokiniais
Pirmadienis

10.00–12.00 val.

12.30–15.00 val.

12.00–12.30 val.

8.00–10.00 val.

15.00–17.30 val.

Antradienis

8.00–12.00 val.

12.00–13.00 val.

Trečiadienis

10.00–12.00 val.

12.30–15.00 val.

12.00–12.30 val.

8.00–10.00 val.

15.00–17.30 val.

Ketvirtadienis

10.00–12.00 val.

12.30–15.00 val.

12.00–12.30 val.

8.00–10.00 val.

15.00–17.30 val.

Penktadienis 8.00–12.00 val.

Esant reikalui, galimas ir kitas priėmimo laikas, iš anksto suderinus su psichologu (telefonu ar el. paštu). Taip pat prisijungus elektroniniame dienyne www.tamo.lt. ir parašius mokyklos psichologei pranešimą, jog norėtumėte susitikti.

Tiesioginis darbas su mokiniais – 20 valandų, skirtų tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

Netiesioginis darbas su mokiniais – 16 valandų, kurių metu psichologas tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms bei tobulina profesinę kvalifikaciją.

Psichologės teikiamos paslaugos

Psichologinės pagalbos tikslas – rūpintis mokinių psichine sveikata ir formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą psichologinę aplinką, rūpintis reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Taip pat teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams bei padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

1. Padėti spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas.
2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
3. Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo ir ugdymosi procese.
4. Organizuoti mokyklos bendruomenės psichologinį švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
5. Atlikti psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimą, rengti ir įgyvendinti prevencines priemones bei programas, psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją.
6. Atlikti psichologinius tyrimus, apklausas mokyklos bendruomenei aktualiais klausimais.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content