Specialusis pedagogas

Spa 18, 2019

Specialioji pedagogė Virginija Jalinska

Telefonas (8 315) 75722

Kabinetas 312

El. paštas: virginija.jalinska@panemunieciai.lt

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Savaitės dienos Tiesioginis darbas su mokiniais Pietų pertrauka Netiesioginis darbas su mokiniais
Pirmadienis

8.00–11.45

11.45–12.15 12.15–15.15
Antradienis

8.00–11.45

12.15–13.50

11.45–12.15 13.50–16.55
Trečiadienis

8.00–11.45

12.15–12.55

11.45–12.15 13.00–14.00
Ketvirtadienis

8.00–11.45

12.15–13.00

11.45–12.15 13.45–18.45
Penktadienis

                       –

 

                        – 14.00–16.00

Specialioji pedagogė Alvija Kapcevičienė

Telefonas (8 315) 75722

Kabinetas 312

El. paštas: alvija.kapceviciene@panemunieciai.lt

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Savaitės dienos Tiesioginis darbas su mokiniais Pietų pertrauka Netiesioginis darbas su mokiniais
Pirmadienis

8.00–11.45

11.45–12.15 12.15–15.00
Antradienis

8.00–12.55

12.55–13.25 13.525–16.00
Trečiadienis

8.00–11.45

11.45–12.15 12.15–15.00
Ketvirtadienis

8.00–12.55

12.55–13.25 13.25–16.00
Penktadienis

8.00–8.45

                        – 8.45–12.00

Specialiosios pedagogės teikiamos paslaugos

1. Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.
2. Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
3. Specialusis pedagogas padeda specialiųjų poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus, taip pat pataria mokytojams, kaip jiems pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ir pritaikyti ugdymo programas, teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja įvairiais ugdymo klausimais, naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį, dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma yra individualios, pogrupinės ir grupinės pratybos.

Specialiųjų poreikių turintiems mokiniams pagalba teikiama pamokų metu.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content