Patyčių prevencija OPKUS

Rgs 24, 2019

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS)

Olweus – viena iš veiksmingiausių patyčių prevencijos programų pasaulyje. Panemunės progimnazija nuo 2009 metų dalyvauja Olweus programoje. Progimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas. Tai reiškia, kad ugdymo įstaigoje didelis dėmesys skiriamas patyčių prevencijai. Laikomasi visų prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus programos standartą. Programos tikslas – užtikrinti nuoseklų progimnazijos bendruomenės pasitikėjimo ir bendravimo bei bendradarbiavimo kultūros puoselėjimą. Per programos vykdymo laikotarpį pasiekti geri rezultatai.
2022 metų Olweus mokinių apklausoje dalyvavo 82,8 proc. 3-8 klasių mokinių. Džiugina, kad mokiniai klasėse turi daug draugų, išskirtinai mažai (lyginant su Lietuvos rezultatais) 3 klasių mokinių patiria patyčias. Būtina atpažinti mokinius, patiriančius ilgalaikes patyčias, skatinti mokinius (ypač 5-6 klasių berniukus) pasitikėti suaugusiaisiais mokykloje. 

Kviečiame informuoti progimnazijos administraciją arba anonimiškai rašyti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias „PATYČIŲ DĖŽUTĖJE“. Ją rasite progimnazijos interneto svetainėje, adresu: https://patyciudezute.panemune.alytus.lm.lt/

Patyčios – kas tai? Patyčios (angl. bullying) – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

Komplimentų telefonas 

Šį pavasarį panorėjome vieni kitus apdalinti ne tik šypsenomis, bet ir gražiais žodžiais, todėl nusprendėme klasės-sesės pasidalinti komplimentais. 

Trečioji mokymosi ir supervizijų grupė 

Tolerancijos dienos žibintai

Nuo 1995 m. UNESCO sprendimu lapkričio 16 d. minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šios dienos minėjimo tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių įvairovę ir atskleisti įvairovės privalumus. Šiemet pasirinktas žibinto simbolis. Antroji Mokymosi ir supervizijų grupė vaikus pakvietė gaminti žibintus iš įvairių medžiagų. Žibintų švieselės ankstų lapkričio rytą tarsi simbolizavo, kad šviesa visada nugali blogį. Be to, pirmos pamokos metu mokiniai užrašė, kuo jie kitokie, išsiskiriantys iš kitų, unikalūs.

 

Klasės sesės dalyvauja iššūkyje „Matau tave” 

Draugystei amžius nesvarbus. 2c ir 8c klasės mokiniai draugauja jau antrus metus. Šiais mokslo metais jungiamės į tarptautinę iniciatyvą „Matau  tave“  – sušokti  draugystės šokį  „Šokim kartu“. Su draugais šokti gera! 

IMG_3467.MOV

Šventinis klasių sesių susitikimas 

2023 metų gruodžio 22 dieną 2a klasės mokiniai pakvietė 6a klasės mokinius kartu išsikepti kūčiukų, mokiniai kartu gamino kepė  ir valgė kūčiukus, gėrė kisielių.  Bendrystė – puikus jausmas! 

Pradinių klasių mokytoja Asta Šarkelienė 

Dėkingumo diena

Pirmoji Mokymosi ir supervizijų grupė (pagal OPKUS – Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą), kuriai vadovauja mokytojos Dovilė ir Loreta, šiandien organizavo Dėkingumo dieną. Sutiktųjų buvo prašoma parašyti padėką, t.y. pratęsti sakinį „Ačiū už…“, ir įteikti adresatui. Dalyvavusieji iniciatyvoje pavaišinti saldainiais.
Yra žinoma, kad dėkingumas kitiems gali padėti pasijusti geriau tiek emociškai, tiek fiziškai; nuoširdžiais žodžiais išreiškus dėkingumą, geriau pasijunta ne tik tas, kuriam dėkojama, bet ir dėkojantysis; dėkingumas padeda jaustis laimingesniems ir atsparesniems stresui, todėl kviečiame kiekvieną dieną šalia esantiems žmonėms kuo dažniau ištarti AČIŪ.
Pirmoji Mokymosi ir supervizijų grupė

Pirmosios Mokymosi ir supervizijų grupės iniciatyva – Draugiškumo iššūkiai 

Pirmoji Mokymosi ir supervizijų grupė (toliau – MSG), vadovaujama mokytojų Loretos Matonienės ir Dovilės Narkunienės, sumanė paįvairinti progimnazijos bendruomenės gyvenimą. Kiekvienai klasei ir priešmokyklinio ugdymo grupei 2023 metų vasario – balandžio mėnesiais bus pateiktas Draugiškumo iššūkis, kurį turės įgyvendinti per paskirtą laiką. Tikslas – aktyvinti Alytaus Panemunės progimnazijos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą. Su tikslu susiję ir uždaviniai: atkreipti mokinių dėmesį į Tolerancijos apraiškas tarpusavio santykiuose; skatinti įgyvendinti visuotinai pripažįstamus elgesio standartus progimnazijos gyvenime; ugdyti mokinių sąmoningumo bei atsakomybės jausmą; atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus. 

Draugiškumo iššūkius jau sėkmingai įveikė priešmokyklinio ugdymo grupė „Smalsučiai“, 1a klasė, 3a klasė ir 8a klasė. Iššūkių būta įvairių: pavyzdžiui, priešmokyklinukai, patys mažiausieji bendruomenės nariai, turėjo nupiešti draugystės piešinį ir padovanoti jį pasirinktam kitos klasės mokiniui ar progimnazijos bendruomenės nariui, o 8a klasės mokiniai kūrė akrostichą pagal žodį „draugystė“. Belieka kitoms klasėms laukti netikėtų pirmosios MSG paruoštų iššūkių. 

Irma Jauneikienė, 

Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė 

Iniciatyva „Apsikabinimų diena“  

  Apsikabinimas – neišsenkantis stebuklų šaltinis. Kiek teigiamų ir šiltų emocijų suteikia paprasčiausias apsikabinimas. Alytaus Panemunės bendruomenė tą suprato minėdama Tarptautinę apsikabinimų dieną. Mokiniai pamokas pradėjo apsikabinimu. Šiltam apsikabinimui susitiko ir mokytojai. Ta proga visos klasės atliko žaismingą apklausą, kuri patvirtino, kaip mums svarbu apsikabinti.Apklausos rezultatai parodė, kad apsikabinimas mokiniams pagerina nuotaiką, jie jaučiasi mylimi, reikalingi, laimingi ir saugūs. Visą dieną bibliotekoje ir mokyklos fojė buvo galima pasižiūrėti skaidres ,,Apsikabinimų diena“, kurios suteikė visiems daug informacijos. Apkabinimas – tai dovana, kurią lengva dovanoti: jos nereikia matuotis – ji tinka visiems, ja lengva keistis su kitais. Tai – iš tiesų stebuklinga dovana: kuo dažniau ją dalinsi kitiems, tuo daugiau jos pats turėsi. Šią nuotaiką visi išsinešė namo. 

 IV MSG grupė 

Klasių sesių draugystė

Olweus patyčių prevencijos programos koordinacinis komitetas 2022-2023 mokslo metais pasiūlė klasėms aktyviau tarpusavyje bendrauti ir bendradarbiauti įgyvendinant klasių sesių iniciatyvas. Idėjos tikslas – puoselėti mokinių draugiškumą ir  kūrybiškumą. Nemažai smagių veiklų buvo organizuota lapkričio mėnesį minint Draugo dieną. Be abejo, kartu prasmingai laikas praleistas ir pasitinkant didžiąsias metų šventes.

Irma Jauneikienė,

Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė

Olweus mokinių apklausa

2022 metų lapkričio 22  –  gruodžio 2 dienomis progimnazijoje buvo organizuota Olweus mokinių apklausa. Ji buvo vykdoma pagal iš anksto sudarytą grafiką informacinių technologijų kabinete. Dalyviai – 3-8 klasių mokiniai. Apklausą administravo progimnazijos psichologas ir socialiniai pedagogai. Jiems padėjo klasių vadovai.

Irma Jauneikienė,

Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė

Patyčių prevencijos valandėlė

Patyčių prevencijos valandėlėje 3a klasės mokiniai nuotoliniu būdu bendravo su Alytaus apskrities VPK vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja Laura Svolkinaite. Valandėlės metu prisiminė, kas yra patyčios, į ką kreiptis pagalbos patyčių metu, kokia atsakomybė laukia besityčiojančių.

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naujų darbuotojų mokymai

2022 metų kovo 4 dieną vyko naujų darbuotojų mokymai. Juos organizavo Olweus patyčių prevencijos programos instruktorė Laima Stankevičienė. Mokymų metu aptarta, kas yra patyčios, pristatyti Olweus patyčių prevencijos programos tikslai ir komponentai, analizuota, kokiais būdais pasireiškia patyčios, kokiais lygmenimis vykdoma prevencija, pristatyta 4 prieš patyčias nukreiptos taisyklės ir suaugusiųjų elgesys pastebėjus patyčias bei kita.

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Saugesnio interneto savaitės veiklos

Saugesnio interneto savaitė – tai daugelyje pasaulio šalių minima iniciatyva, kuri tapo svarbiu įvykiu informacinio raštingumo kalendoriuje.
Mokiniai informacinių technologijų pamokų metu diskutavo, dalijosi asmenine patirtimi apie privatumo internete klausimus, asmens duomenų apsaugą, nuotraukų talpinimą internete, patyčias socialiniuose tinkluose, apsipirkimą internete. 5-7 klasių mokiniai kūrė savo autoportretus ir pirštų atspaudus, sprendė draugiško interneto klausimus, žiūrėjo vaizdo įrašus.

Vita Marcinkevičienė, vyr. informacinių technologijų mokytoja

Draugiškas internetas

4a klasės mokiniai dalyvavo ,,Saugesnio interneto savaitė 2022“ veiklose. Jie žiūrėjo filmą ,,Policijos parengtas informacinis filmukas apie saugumą internete“, kūrė taisykles ,,Saugus elgesys virtualiose erdvėse“, mokyklos vidiniame kiemelyje piešė simbolį ,,Draugiškas internetas“.

Asta Šarkelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content