Vadovų darbotvarkės

Rgs 24, 2019

Giedrės Romaškienės, direktorės, 2022 – 2023 mokslo metų darbotvarkė

Laikas, vieta Veiklos pavadinimas

2023-09-15, 15.00 val.

Nuotoliniu būdu

AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui, klasių vadovų dėl psichotropinių medžiagų pasitarimas.

2023-09-26, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo įstaigų paruošimo 2023-2024 mokslo metais būklės.

Irmos Jauneikienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2022 – 2023 mokslo metų darbotvarkė

Laikas, vieta  Veiklos pavadinimas
2022-09-05, 10.00 val., Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ir jų įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų turinčių priešmokyklinio ugdymo grupes, direktorių pavaduotojams ugdymui.
2022-09-12, 15.00 val., Alytaus Dzūkijos mokykla Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, kuruojantiems ukrainiečių vaikų ugdymą.
2022-09-28, 15.00 val., Alytaus miesto teatras (Mažoji salė) Motiejaus Jakubausko knygų ,,Totoriai Lietuvoje (1918-2019), ,,Lietuvos totorių prarasti ir nykstantys objektai“ pristatymas. Zitos Stankevičienės fotografijos parodos atidarymas.
2022-10-04, 15.00 val., Alytaus miesto teatras Alytaus miesto savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.
2022-10-20, 15.00-18.00 val. Seminaras ,,Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas“.
2022-11-03, 12.30 val., nuotoliniu būdu Praktinė-metodinė konferencija ,,Pasaulis – mano klasė“.
2022-11-09, 12.00 val., nuotoliniu būdu ,,ISM tėvams: kaip stiprinti vaiko motyvaciją“.
2022-11-09, 18.00 val., nuotoliniu būdu Diskusija ,,Dalykų integravimas: kaip suderinti tai, kas atrodo nesuderinama?“
2022-11-10, 9.00 val., nuotoliniu būdu Mokymai ,,Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija“.
2022-11-11, 10.00 val., nuotoliniu būdu Direktorių pavaduotojų pasitarimas ,,Dėl NMPP organizavimo“.
2022-11-15, 14.00 val., nuotoliniu būdu Konferencija ,,Sėkmės istorijos mokyklų projektinėje veikloje. Poveikis mokinių mokymosi rezultatams“.
2022-12-01, 10.00 val., nuotoliniu būdu Respublikinė konferencija  „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų pagerinimui“.
2022-12-02, 15.00 val., nuotoliniu būdu Seminaras „Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas“.
2022-12-07, 13.00 val., nuotoliniu būdu Seminaras „Ugdymo turinio atnaujinimas ir Velso patirtis atnaujinant programas“.
2022-12-12, 10.00 val., nuotoliniu būdu Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas „Dėl 2023 metų veiklos planavimo“.
2022-12-14, 13.00 val., AMS tarybos posėdžių salė Seminaras „Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika švietimo įstaigose“.
2022-12-15, 13.00 val., nuotoliniu būdu Renginys „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, teminis išorinis vertinimas: kaip kuriame ugdymą kiekvienam“.
2023-02-02, 16.00-18.00 val., nuotoliniu būdu Konferencija „Kaip dirba švietimo lyderiai?“.
2023-02-07, 12.00-17.00 val., nuotoliniu būdu Konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas: ką būtina žinoti?“.
2023-02-13, 9.00-11.00 val., nuotoliniu būdu Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena „Atnaujintas ugdymo turinys. Kompetencijų ugdymas ir mokinių vertinimas bendrosiose programose“.

Vilmos Skestenienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2022 – 2023 mokslo metų darbotvarkė

Laikas, vieta  Veiklos pavadinimas
2022-09-12, 15.00 val., Alytaus Dzūkijos mokykla Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, kuruojantiems ukrainiečių vaikų ugdymą.
2022-09-28, 15.00 val., Alytaus miesto teatras (Mažoji salė) Motiejaus Jakubausko knygų ,,Totoriai Lietuvoje (1918-2019), ,,Lietuvos totorių prarasti ir nykstantys objektai“ pristatymas. Zitos Stankevičienės fotografijos parodos atidarymas.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content