Vadovų darbotvarkės

Rgs 24, 2019

Giedrės Romaškienės, direktorės, 2022 – 2023 mokslo metų darbotvarkė

Laikas, vieta Veiklos pavadinimas

2022-10-28, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Pasitarimas dėl bendrojo ugdymo mokyklų pasirengimo atnaujintų bendrųjų programų diegimui.

2022-11-25, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Pasitarimas dėl 2023 metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo.

2022-12-06, 11.00 val.

Nuotoliniu būdu

Pasitarimas dėl AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendrosios civilinės atsakomybės draudimo.

2022-12-09, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Pasitarimas dėl patirtinio ugdymo (ugdymosi) galimybių. Geroji Whatansu patirtis.

2023-01-27, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Pasitarimas dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse įstaigose ir viešose įstaigose

2023-02-03, 14.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Pasitarimas dėl mokytojų padėjėjų.

2023-02-07, 9.30-19.00 val.

Vilnius.

Tęstinių mokymų centro mokymai. „Asmeniniai ir profesiniai tikslai“.

2023-02-09, 16.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Pasitarimas dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių dėl prašymų pateikimo į priešmokyklinio ugdymo grupes termino suvienodinimo.

2023-02-13-18, pagal grafiką,

Mero kabinetas

AMS Mero pokalbiai su AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriais dėl vadovų metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir einamųjų metų užduočių nustatymo.

2023-02-17, 9.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

Organizuoti mokymai, dalijimasis geraja patirtimi Varėnos ,,Ryto” progimnazijos atstovams  ,,Pasiruošimas diegti atnaujintą ugdymo turinį Alytaus Panemunės progimnazijoje”.

2023-02-24, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo aktualijų.

2023-02-28, 15.00-16.00

Nuotoliniu būdu

AMS Mero pokalbiai su AMS švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktoriais dėl vadovų metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir einamųjų metų užduočių nustatymo.

2023-03-07, 9.00 -17.00 val.

Suvalkai

Interreg projektų paraiškų rengimo LIETUVA-LENKIJA mokymai.

2023-03-29, 15.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose dirba mokytojų padėjėjai, direktorių pasitarimas.

2023-03-31, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo aktualijų.

2023-04-05, 10.00 val.

Druskininkai

Konkurso Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti komisijos posėdis.

2023-04-11

Kaišiadorys

 Kaišiadorių rajono švietimo įstaigų forumas „Kaip sekasi pasiruošti UTA diegimui / jį diegti?“

2023-04-13, 10.00 val.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Lyderystės studijų programos konferencija „Kokios lyderystės reikia pokyčiams švietime?“.

2023-04-28, 10.00 val.

AMS tarybos posėdžių salė

AMS švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl švietimo aktualijų.

Irmos Jauneikienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2022 – 2023 mokslo metų darbotvarkė

Laikas, vieta  Veiklos pavadinimas
2022-09-05, 10.00 val., Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salė Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos ir jų įgyvendinimo rekomendacijų pristatymas Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų turinčių priešmokyklinio ugdymo grupes, direktorių pavaduotojams ugdymui.
2022-09-12, 15.00 val., Alytaus Dzūkijos mokykla Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, kuruojantiems ukrainiečių vaikų ugdymą.
2022-09-28, 15.00 val., Alytaus miesto teatras (Mažoji salė) Motiejaus Jakubausko knygų ,,Totoriai Lietuvoje (1918-2019), ,,Lietuvos totorių prarasti ir nykstantys objektai“ pristatymas. Zitos Stankevičienės fotografijos parodos atidarymas.
2022-10-04, 15.00 val., Alytaus miesto teatras Alytaus miesto savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.
2022-10-20, 15.00-18.00 val. Seminaras ,,Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas“.
2022-11-03, 12.30 val., nuotoliniu būdu Praktinė-metodinė konferencija ,,Pasaulis – mano klasė“.
2022-11-09, 12.00 val., nuotoliniu būdu ,,ISM tėvams: kaip stiprinti vaiko motyvaciją“.
2022-11-09, 18.00 val., nuotoliniu būdu Diskusija ,,Dalykų integravimas: kaip suderinti tai, kas atrodo nesuderinama?“
2022-11-10, 9.00 val., nuotoliniu būdu Mokymai ,,Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija“.
2022-11-11, 10.00 val., nuotoliniu būdu Direktorių pavaduotojų pasitarimas ,,Dėl NMPP organizavimo“.
2022-11-15, 14.00 val., nuotoliniu būdu Konferencija ,,Sėkmės istorijos mokyklų projektinėje veikloje. Poveikis mokinių mokymosi rezultatams“.
2022-12-01, 10.00 val., nuotoliniu būdu Respublikinė konferencija  „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų pagerinimui“.
2022-12-02, 15.00 val., nuotoliniu būdu Seminaras „Įtraukiojo ugdymo pamokos organizavimas“.
2022-12-07, 13.00 val., nuotoliniu būdu Seminaras „Ugdymo turinio atnaujinimas ir Velso patirtis atnaujinant programas“.
2022-12-12, 10.00 val., nuotoliniu būdu Direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas „Dėl 2023 metų veiklos planavimo“.
2022-12-14, 13.00 val., AMS tarybos posėdžių salė Seminaras „Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika švietimo įstaigose“.
2022-12-15, 13.00 val., nuotoliniu būdu Renginys „Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, teminis išorinis vertinimas: kaip kuriame ugdymą kiekvienam“.
2023-02-02, 16.00-18.00 val., nuotoliniu būdu Konferencija „Kaip dirba švietimo lyderiai?“.
2023-02-07, 12.00-17.00 val., nuotoliniu būdu Konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas: ką būtina žinoti?“.
2023-02-13, 9.00-11.00 val., nuotoliniu būdu Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena „Atnaujintas ugdymo turinys. Kompetencijų ugdymas ir mokinių vertinimas bendrosiose programose“.

Vilmos Skestenienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2022 – 2023 mokslo metų darbotvarkė

Laikas, vieta  Veiklos pavadinimas
2022-09-12, 15.00 val., Alytaus Dzūkijos mokykla Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, kuruojantiems ukrainiečių vaikų ugdymą.
2022-09-28, 15.00 val., Alytaus miesto teatras (Mažoji salė) Motiejaus Jakubausko knygų ,,Totoriai Lietuvoje (1918-2019), ,,Lietuvos totorių prarasti ir nykstantys objektai“ pristatymas. Zitos Stankevičienės fotografijos parodos atidarymas.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content