2020-2021 m.m.

TIRIAMIEJI PROJEKTAI

2021-2022 m.m.

TIRIAMIEJI PROJEKTAI

2022-2023 m.m.

TIRIAMIEJI PROJEKTAI

2023-2024 m.m.

TIRIAMIEJI PROJEKTAI

Alytaus Panemunės progimnazija  tapo STEM School Label COMPETENT mokykla. Šis STEM mokyklos kokybės ženklas – kryptingos ir tikslingos STEAM veiklos mokykloje įvertinimas. Kokybės ženklas suteiktas Briuselio STEM School label platformos ekspertų.

STEM + Art/Design = STE(A)M 

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.  STE(A)M – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. 

PROGIMNAZIJOS STEAM PATIRTIS 

STEAM ugdymo pradžia Alytaus Panemunės progimnazijoje sietina su  2018-2019 mokslo metų antruoju pusmečiu. Sudarytas pirmasis STEAM veiksmų planas ir kryptingai pradėtos įgyvendinti veiklos. 2019 metais įkurta Gamtos mokslų laboratorija. Sistemingiau vykdomos tiriamosios veiklos, įgyvendinami STEAM projektai. 2020 metais progimnazija tapo STEAM mokyklų tinklo nare. Tai buvo postūmis toliau nuosekliai ir kryptingai plėtoti STEAM. Akcentuojamas inžinerinis ugdymas. Įrengtas STEAM centras. Ieškoma socialinių partnerių. 

2021 m. siekiant pažangos,  susitarėme ir parengėme ALYTAUS PANEMUNĖS STEAM STRATEGIJĄ, kurios pagrindinis tikslas- didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika ir ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas progimnazijoje.

Daugiau informacijos…

Skip to content