PROGIMNAZIJOS VIZIJA

Inovatyvi, tautines tradicijas puoselėjanti ir kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekianti progimnazija.

UGDYMAS

Siekiame, kad kiekvienas mūsų mokinys patirtų mokymosi sėkmę. 

STEAM

 Esame STEAM tinklo mokykla. Plėtodami STEAM veiklas, mokiniams sudarome sąlygas mokytis spręsti gyvenimiškas problemas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas.

INOVACIJOS

Šių dienų ugdymas neatsiejamas nuo technologinės aplinkos, todėl mokomuosiuose kabinetuose turime ir nuolat atnaujiname IT įrangą: išmaniuosius ekranus, išmaniąsias lentas, projektorius.

SPORTAS IR SVEIKA GYVENSENA

Mums rūpi bendruomenės narių emocinė ir fizinė sveikata. Nuolat ugdome sveikos gyvensenos įgūdžius. Didžiuojamės sporto pasiekimais: mūsų įstaiga ne kartą pripažinta sportiškiausia mokykla Lietuvoje.

MOKĖJIMO MOKYTIS KOMPETENCIJA

Skatindami mokinius formuluoti mokymosi tikslus ir uždavinius, jausti atsakomybę už savo mokymąsi, planuoti veiklą, apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, daug dėmesio skiriame mokėjimo mokytis kompetencijai.

TAUTIŠKUMO PUOSELĖJIMAS

Siekiame patraukliomis ir veiksmingomis formomis mokinius supažindinti su Lietuvai svarbiais istoriniais įvykiais, ugdyti brandžias ir kūrybiškas asmenybes, mylinčias Tėvynę, gebančias puoselėti savo miesto ir šalies kultūrą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Įgyvendiname programų ,,Erasmus+” ir ,,eTwinning” projektus. Mūsų draugai – projektų partneriai gyvena Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Italijoje, Kroatijoje, Kipre, Ispanijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Turkijoje ir kt.

PAGALBA MOKINIUI

Stengiamės išsiaiškinti mokinių poreikius, pritaikyti jiems ugdymo turinį, įvairiais būdais įtraukti mokinius į mokymąsi, skatinti jų motyvaciją. Sudarome sąlygas atsiskleisti įvairiems mokinių gebėjimams, atsižvelgiame į individualius mokinių mokymosi poreikius. Turime visus pagalbos mokiniui specialistus.

INFRASTRUKTŪRA

Kuriame mokyklą, kurioje patogu, smagu ir įdomu mokytis bei gerai ir prasmingai leisti laiką po pamokų. Atnaujiname kabinetus, kuriame laboratorijas ir laisvalaikio erdves.

NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS (BŪRELIAI)

Sudarome sąlygas mokiniams tenkinti saviraiškos poreikius. Mūsų progimnazijoje po pamokų organizuojamuose nemokamuose būreliuose mokiniai gali eksperimentuoti, tyrinėti, kurti, dainuoti, šokti, sportuoti, žaisti šachmatais, rašyti, nugalėti scenos baimę, įsilieti į šaulių gretas.

r

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Alytaus Panemunės progimnazijos komanda

„Ėjimas drauge yra pradžia. Buvimas kartu yra pažanga. Darbas kartu yra sėkmė“ – Henry Ford.

Progimnazijoje ypatingą dėmesį skiriame STE(A)M.

Tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Šioje skiltyje rasite informaciją apie priešmokylinio ugdymo grupės veiklą mūsų progimnazijoje.

Būsimas pirmokas

Šioje skiltyje rasite informaciją kaip pasiruošti pirmajai klasei

Būsimas penktokas

Šioje skiltyje rasite aktualią informaciją būsimiems penktokams: mokomuosius dalykus,  neformalųjį ugdymą, ugdymosi aplinkas, bei kitą naudingas nuorodas

Panemunės Progimnazijos naujienos

Svarbiausios naujienos iš mokyklos ir jos bendruomenės gyvenimo

Projektas „Draugo diena“

Projektas „Draugo diena“

,,Kiekvienas paukščiukas turi savo giesmelę,/Kiekvienas vaikutis – draugystei atvirą širdelę“,– taip nusiteikę 1-4 klasių mokiniai, įgyvendindami įvairias projekto ,,Draugo diena“ veiklas, 2021 metų lapkričio 29 dieną šventė Draugo dieną. Šiandien vaikai diskutavo,...

Tėvai – mokytojų bendradarbiai

Tėvai – mokytojų bendradarbiai

Siekiant sėkmingos vaiko socializacijos turi būti stengiamasi sujungti visus asmenis, dalyvaujančius vaiko ugdyme į vieną grupę – bendruomenę, kurios pagrindinis uždavinys yra dalintis informacija, ieškoti problemų bei jų sprendimo būdų, veikti efektyviai ir...

„Šviesos“ leidyklos jubiliejinė paroda

„Šviesos“ leidyklos jubiliejinė paroda

Progimnazijos direktorė Giedrė Romaškienė su kitais įstaigų vadovais dalyvavo ,,Šviesos" leidyklos jubiliejinėje parodoje M. Mažvydo bibliotekoje ,,Tavo mokykla vakar ir rytoj". Dėkojame leidyklos vadybininkei Eglei Giedraitienei už kvietimą ir už ilgalaikį bei tvarų...

Tarptautinis projektas „Sportas visiems”

Tarptautinis projektas „Sportas visiems”

Pavasarį prasidėjo tarptautinis projektas LIETUVA – POLSKA (Lenkija) „Sportas visiems“. Šiame projekte mūsų mokyklai atstovauja vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja Dovilė Narkunienė. Pagrindinis projekto tikslas yra dalijimasis patirtimi, įžvalgos apie nuotolinį...

Fizinis aktyvumas – sveikatos pagrindas

Fizinis aktyvumas – sveikatos pagrindas

Fizinis aktyvumas – sveikatos pagrindas Alytaus Panemunės progimnazijoje finišavo projektas „Fizinio aktyvumo kiemelis Alytaus Panemunės progimnazijos bendruomenei", bendrai finansuotas valstybės Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas,...

Alytaus Panemunės progimnazija

Įstaigos kodas: 191056771
Adresas: A. Jonyno g. 10, LT-62372 Alytus
El. paštas: panemunepm@panemune.alytus.lm.lt
Telefonas: (8 315) 75722

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content