ATNAUJINTOS UGDYMO PROGRAMOS

Gru 9, 2021

Bendradarbiavimas ir dalijimasis 

2023 metų gegužės 11 dieną progimnazijos komanda dalyvavo konferencijoje „Praktinis pasiruošimas atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui mokykloje“. Renginį organizavo Alytaus Vidzgirio progimnazija. Bendroje konferencijos dalyje buvo pristatyti 5 pranešimai: „Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas“, „Ugdymo turinio atnaujinimo kryptis – mokinių kompetencijų ugdymas. Ar „atnešime“ kompetencijų ugdymą į pamoką?“, „Pilietiškumo kompetencijos ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje“, „Pritaikytų programų specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams akcentai. Kas lemia sėkmę ugdyme?“, „Nuo atnaujintų programų prie naujų vadovėlių“. Pranešėjai linkėjo atkreipti dėmesį į mokyklos prioritetus, kurti tarpusavio ryšį, ugdyti brandžias asmenybes, pastebėti kiekvieną mokinį, lavinti mokinių kritinį mąstymą ir nepamiršti, kad kompetencijos – tai kasdienybė. Po pertraukos buvo dirbama grupėmis. Jose savo gerąja darbo patirtimi dalijosi ir mūsų progimnazijos mokytojos Daiva Balevičienė, Asta Kibildienė, Renata Ononigve ir Asta Šarkelienė, 

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pokyčiai skatina mokytis ir tobulėti

Gegužės 5 dieną Alytaus Panemunės progimnazijoje vyko konferencija „Universalus pamokos receptas pagal atnaujintą ugdymo turinį“. Šįkart renginio dalyviai – mokyklų vadovai ir mokytojai, atvykę iš Kaišiadorių miesto ir rajono ugdymo įstaigų. Pirmiausia visus susirinkusiuosius pasveikino progimnazijos direktorė Giedrė Romaškienė. Konferenciją moderavo direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irma Jauneikienė ir Vilma Skestenienė. Pranešimus pristatė progimnazijos darbuotojai, ugdymo turinio atnaujinimo komandos nariai: Daiva Balevičienė, tikybos mokytoja metodininkė, Dovilė Narkunienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, Asta Kibildienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Renata Ononigve, chemijos mokytoja ir biologijos mokytoja metodininkė, Ieva Radzvilienė, projektinio darbo specialistė, Asta Šarkelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė ir  Raminta Zalieckienė, psichologė. Pranešimuose aptartas kompetencijomis grįstas ugdymo turinys, pamokos struktūros ypatumai, projektinės veiklos pridėtinė vertė, įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės, analizuota  chemijos pamoka pagal atnaujintą ugdymo turinį. Kūrybinėse dirbtuvėse, kurias moderavo vadovės Giedrė, Irma, Vilma ir mokytojai Asta K., Asta Š., Daiva, Dovilė, Ingrida, Renata, Vilius, konferencijos dalyviai prisiminė esminius pamokos planavimo žingsnius, kūrė pamokų planus ir receptus. 

Smagu, kad numatomi pokyčiai diegiant atnaujintą ugdymo turinį panemuniškius skatina mokytis, tobulėti ir, žinoma, dalytis savo žiniomis ir gebėjimais.   

Irma Jauneikienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Dalijimasis praturtino 

Balandžio 12 dieną  progimnazijoje vyko konferencija „Universalus pamokos receptas pagal atnaujintą ugdymo turinį“. Renginio dalyvius, susirinkusius iš visus Lietuvos (Alytaus miesto ir rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Prienų, Šalčininkų rajono), pasveikino progimnazijos direktorė Giedrė Romaškienė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja, konferencijos globėja Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė, progimnazijos kuratorė Edita Jurčienė, leidyklos „Šviesa“, konferencijos rėmėjos,  Kategorijos vadovas, buvęs mokyklos mokinys Virginijus Urbonas. Pranešimus pristatė progimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo komandos nariai ir leidyklos „Šviesa“ atstovai. Apie kompetencijomis grįstą ugdymo turinį kalbėjo Daiva Balevičienė, tikybos mokytoja metodininkė, ir Dovilė Narkunienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė. Pamokos struktūros ypatumus analizavo Asta Kibildienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Chemijos pamoką pagal atnaujintą ugdymo turinį pristatė Renata Ononigve, chemijos mokytoja ir biologijos mokytoja metodininkė. Projektinės veiklos pridėtinę vertę įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį aptarė Ieva Radzvilienė, projektinio darbo specialistė, ir Asta Šarkelienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Su įtraukiojo ugdymo iššūkiais ir galimybėmis, įvertindama, kad atnaujintas ugdymo turinys turės būti prieinamas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, supažindino psichologė Raminta Zalieckienė. Leidyklos „Šviesa“ atstovai Virginijus Urbonas, Lina Virozerovienė ir Danutė Visockienė patarė, kaip dirbti su naujos kartos mokymo(si) priemonėmis, pristatė naujus vadovėlių komplektus pagal atnaujintas bendrąsias ugdymo programas. Šešiose kūrybinėse dirbtuvėse konferencijos dalyviai, prisiminę esminius pamokos planavimo žingsnius, kūrė konkrečių pamokos planus ir įvardijo 2-3 dalykus, atspindinčius pagal atnaujintą ugdymo turinį organizuojamos pamokos kokybę. Pamokos receptuose dažniausiai buvo paminėtos šios sudėtinės dalys: uždavinys orientuotas į rezultatą, tikslingas kompetencijų ugdymas(is), visų mokinių įsitraukimas į aktyvias veiklas,  savivaldus mokymasis, veiklų įvairovė ir veiksminga refleksija. 

Pasidaliję su kolegomis žiniomis ir gebėjimais jaučiamės praturtėję ir sustiprėję įveikti kitais mokslo metais iškilsiančius iššūkius dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas. 

 

Irma Jauneikienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 UTA komandos darbai

          Nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos Lietuvoje diegiamas atnaujintas ugdymo turinys. Jau antrus metus Panemunės progimnazijoje dirba ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) komanda. Kartu siekiame, kuo efektyviau įgyvendinti pokyčius progimnazijoje, todėl papildomai dirbame, mokomės kursuose, skaitome, gilinamės į dokumentus, o svarbiausia – dalijamės gerąja patirtimi –  ir tai, manau, vienas geriausių būdų tobulėti profesinėje srityje bei ugdyti(s) lyderio savybes.

          2023 metais  į mus kreipėsi Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijos, Varėnos „Ryto“ progimnazijos bei kelių Alytaus bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, prašydami pasidalyti praktiškai nuveiktais darbais apie atnaujintą turinį. Nors buvo nedrąsu, bet kibome į darbus – ir rezultatas – iš mūsų tikrai yra ko pasimokyti- gavome prašymą savo gerąja patirtimi dalytis su Kaišiadorių rajono švietimo įstaigomis.

          Tikiu pozityviu darbuotojų ugdymu ir prasmingų darbų pridėtine verte. Sėkmingų mums metų, UTA komanda. Primenu, kad ši komanda yra atvira ir prie jos jungtis gali visi mokytojai.

          UTA komandos patirtis: progimnazijos vadovė dalyvavo projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“, direktoriaus pavaduotojos ugdymui – to paties projekto II etape. Mokyklos interneto svetainėje sukurta ir nuolat pildoma skiltis „Ugdymo turinio atnaujinimas“. Progimnazija dalyvavo projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime (UTA pilotavime), kuriame 4 mokytojai išbandė ir kūrė UTA atitinkančias pamokas. 2023 metų vasario mėnesį organizuota konferencija ,,Pasiruošimas diegti atnaujintą ugdymo turinį Alytaus Panemunės progimnazijoje. Pasidalijimas gerąja patirtimi“. 2023 metų balandžio 12 dieną planuojama konferencija „Universalus pamokos receptas pagal atnaujintą ugdymo turinį“ visos šalies mokytojams.

          UTA komandos sudėtis: vadovė Giedrė Romaškienė,  nariai: Daiva Balevičienė, Vilius Baziukevičius, Irma Jauneikienė, Asta Kibildienė, Dovilė Narkunienė, Renata Ononigve, Jūratė Petkevičienė, Ieva Radzvilienė, Vilma Skestenienė, Asta Šarkelienė, Raminta Zalieckienė.

 

Alytaus Panemunės progimnazijos direktorė Giedrė Romaškienė

Dalijimasis patirtimi 

2023 metų vasario 14 dieną progimnazijoje buvo organizuoti mokymai „Pasiruošimas diegti atnaujintą ugdymo turinį Alytaus Panemunės progimnazijoje“. Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos atstovės Giedrė Romaškienė, Vilma Skestenienė, Renata Ononigve, Asta Šarkelienė, Daiva Balevičienė ir Ieva Radzvilienė dalijosi žiniomis bei gerąja patirtimi ruošiantis diegti atnaujintas programas. Mokymuose dalyvavo Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijos mokytojų kolektyvas, Alytaus Dainavos, Likiškėlių, Šaltinių ir Vidzgirio progimnazijų atstovai. Panemunės progimnazijos direktorė G. Romaškienė pristatė pranešimą „Pokyčių svarba mokykloje“. Renginio dalyviams ši pranešėja uždavė ne vieną retorinį klausimą. Akcentavo, jog siekiant teigiamo požiūrio į pokyčius organizacijoje būtina daug dirbti. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Skestenienė kalbėjo apie progimnazijoje nuveiktus darbus ruošiantis diegti atnaujintą ugdymo turinį. Tikybos mokytoja metodininkė D. Balevičienė pasidalijo įžvalgomis apie ugdymo turinio atnaujinimo principus, tam tikrų elementų pokytį, kompetencijų ugdymo svarbą, jų prioritetinę tvarką, vertinimo naujoves. .Biologijos mokytoja metodininkė R. Ononigve pateikė daug praktinių patarimų, kaip pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Kokią vietą šiame turinyje gali užimti tiriamieji ar inžineriniai projektai bei kita tyrinėjimais grįsta veikla, pristatė pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Šarkelienė. Projektinio darbo specialistė I. Radzvilienė apibūdino, kaip gali būti ugdomos mokinių ir mokytojų kompetencijos įgyvendinant programos „Erasmus+“ projektus. Mokymų pabaigoje direktorė G. Romaškienė, apibendrindama pranešėjų mintis, pabrėžė, kad mokytojas yra mokyklos pažangos kūrėjas.  

                                                                                            Irma Jauneikienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content