Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Bal 6, 2021

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

          Panemunės progimnazijos bendruomenę dalyvavimas projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) paskatino peržiūrėti veiklos prioritetus. Buvo nuspręsta progimnazijoje įrengti Gamtos mokslų laboratoriją, kad gautomis priemonėmis galėtų naudotis visi mokiniai. Organizuoti mokytojų praktiniai užsiėmimai, mokymai mokantis naudotis turimomis priemonėmis ir įranga.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kas tirpsta vandenyje
          4b klasės mokiniai (mokytoja Edita Dervinienė) pasaulio pažinimo pamokoje tyrinėjo, kas tirpsta vandenyje. Sužinoję, kas yra tirpiklis ir tirpinys, Gamtos mokslų laboratorijoje atliko bandymą su skirtingomis medžiagomis. Pradžioje mokiniai kėlė hipotezes, kurios iš pateiktų medžiagų gali tirpti vandenyje, tuomet pamėgino jas ištirpinti. Atlikę bandymą išsiaiškino ir padarė išvadas, jog medžiagų tirpimo greitis ne vienodas ir ne visos medžiagos tirpsta vandenyje.

Edita Dervinienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Prieskoniniai ir vaistiniai augalai
          1b klasės mokiniai apsilankė mokyklos gamtos mokslų laboratorijoje. Naudodamiesi lupomis ir mikroskopais tyrinėjo prieskoninių ir vaistinių augalų sėklas, po to jas pasėjo skirtingame dirvožemyje. Toliau stebės, kad išdygs pirmieji daigeliai, kiek jie paaugs per savaitę, supras, kuris dirvožemis yra tinkamesnis, kokių reikia sąlygų augalams augti.

Gintauta Almonaitienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Išradimai
          Pasaulio pažinimo pamoka ,,Kaip išradimai keičia pasaulį” 2020 metų kovo 3 dieną vyko progimnazijos Gamtos mokslų laboratorijoje. 3c klasės mokiniai patys pasigamino priemonę, kuri parodė, iš ko galėjo atsirasti padidinimo stiklas. Per mikroskopą stebėjo ir tyrinėjo įvairias medžiagas.

Audronė Margelienė,
vyresnioji pradinių klasių mokytoja

Upelių paslaptys
           Pirmo susitikimo metu su 6a ir 6b klasės mokiniais patyrinėjome šalia mokyklos esančius upelius, kurie plukdo savo vandenis į Nemuną. Susirinkę pagrindinius matavimo rodiklius bei paėmę dugno mėginių tirsime, kaip upės tekėjimo greitis ir uolienos, per kurias jie teka, įtakoja upelio amžių. Kitas žingsnis – laboratorija!

           Antro susitikimo metu naudodamiesi laboratorijoje esančia įranga išmatavome dugno aliuvio granuliometrinę sudėtį (naudodamies Wenthworth granuliometrinės sudėties nustatymo metodika). Didžiausias bandinio dalis sudarė smulkus smėlis (0, 088 mm) ir dumblas (0, 0625 mm), kurios patvirtino mokinių iškeltą hipotezę dėl vandens tekėjimo greičio ir nešamų dalelių dydžio sąsajos. Pažvelgę per mikroskopą bandiniuose radome silicio ir kvarco kristalėlių, kas tokiems upeliams yra visiškai įprasta.

Justas Česnulevičius,
geografijos mokytojas

Aplinkos pažinimas
          Kai už lango lietus, šlapdriba ir vėjas, būrelio „Gamtos takais“ dalyviai kitokiais būdais stengiasi pažinti mus supančią aplinką. Gamtos mokslų laboratorijoje susipažino su mikroskopo sandara, naudojimosi taisyklėmis, apžiūrėjo jau pagamintus preparatus ir patys gamino, stebėjo ir piešė svogūno luobelėje slypinčias ląsteles. Vaikams buvo nauja, kad, pasitelkus mikroskopą, galima pamatyti tai, ko plika akimi nematome. Daug emocijų ir netikėtų atradimų suteikė šie eksperimentai: „Vulkanas citrinoje“, „Dirbtinio sniego gaminimas“ ir „Išgelbėk sėklą“. Vaikai drąsiai eksperimentuoja ir interpretuoja, džiaugiasi gautais rezultatais, įspūdžiais dalijasi su draugais, mokytojais, tėvais.

Jūratė Petkevičienė,
būrelio „Gamtos takais“ vadovė

Pažintis su magneto savybėmis
          Gamtos mokslų laboratorijoje 2b klasės mokiniai susipažino su magnetu ir jo savybėmis.

          Suprato, kad magnetai turi skirtingus polius, kad vienodi poliai vienas kitą stumia, o priešingi – traukia ir kad magnetai gali traukti daiktus iš geležies.

 

Daiva Andrulevičienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Kaip išradimai keičia pasaulį?
          Išsiaiškinę išradimų svarbą ir naudą, įtaką žmonių gyvenimui, pasvarstę, kodėl kuriami nauji ir tobulinami seniau sukurti prietaisai, įrenginiai, technologijos, 3b klasės mokinukai atliko bandymą „Didinamasis vandens stiklas“ ir plačiau susipažino su mikroskopu.

Jolanta Majauskienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Tyrinėjome tai, ko nematome plika akimi
          Vasario 5 dieną 4b klasės mokiniai Gamtos mokslų laboratorijoje tyrinėjo tai, ko plika akimi nematome. Į pagalbą pasitelkę mikroskopus apžiūrėjo raumenų skaidulas, bakterijas, kitus preparatus, pastebėjo net mus supančias dulkeles. Pasirinkę didžiausią įspūdį palikusį vaizdą, jį nupiešė pasirinktomis priemonėmis.

          Vėliau pamėgino piešti ant ledo ir ištyrė, jog ledo tirpimo metu susidarę įtrūkimai leidžia spalvoms prasiskverbti gilyn ir paverčia ledo gabalėlį nuostabiu brangakmeniu.

Edita Dervinienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Mokymai-praktikumas „Įveiklinkime gamtos mokslų laboratorijas“
        Panemunės progimnazijos Gamtos mokslų laboratorijoje Panemunės, Vidzgirio ir Piliakalnio progimnazijų pradinių klasių mokytojos sausio mėnesį dalyvavo mokymuose-praktikume „Įveiklinkime gamtos mokslų laboratorijas“.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Iliustracijos atspaudas
           Aptarė, kaip susidaro atvirkščias daikto vaizdas, kas yra fotografija, kuo ji svarbi kaip istorijos šaltinis. Palyginę piešinius ir nuotraukas, mažieji 3b klasės tyrėjai atliko bandymą „Iliustracijos atspaudas“, aptarė ir įvertino tiriamosios veiklos sėkmes ir nesėkmes.

Jolanta Majauskienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content