Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Bal 6, 2021

Sėkmės link

2023 metų  sausio 4 dieną progimnazijoje vyko mini konferencija „STEAM projektai  – raktas į sėkmę ar papildomas darbas?“. Renginio dalyvius pasveikino direktorė G.Romaškienė. Pranešimus apie STEAM tiriamųjų ir inžinerinių projektų veiklas, įgyvendinimo metu patirtas sėkmes ir nesėkmes pristatė šie projektų vadovai: Daiva Andrulevičienė, Vilma Aponienė, Rima Baublienė, Edita Dervinienė, Lilija Mikalauskaitė-Džiumajeva, Sigita Gudaitienė, Jurgita Jančiauskienė, Neringa Kirkliauskienė, Rasa Kižienė, Jūratė Krunglevičiūtė, Jolanta Majauskienė, Vita Marcinkevičienė, Loreta Matonienė, Aida Pačėsienė, Giedrė Petkevičienė, Jūratė Petkevičienė, Deimantė Puleikienė, Nijolė Plytninkienė, Renata Ononigve, Jolita Snarskaitė, Asta Šarkelienė, Renata Vaikšnorienė, Kartu ieškota atsakymo į klausimą, pateiktą konferencijos pavadinime, sutarta, kad papildomas darbas veda į sėkmę, o svarbiausia tinkamai pasirinkti projekto tematiką. Konferenciją moderavo direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irma Jauneikienė ir Vilma Skestenienė.

                                                                 Irma Jauneikienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Biologijos STEAM inžineriniai projektai

PUG projektai

STEAM projektas „Sporto šakos – nuo žemės ant sienos. Futbolas“

STEAM projektas „Fontanas“

STEAM projektas „Gyvūnai mūsų krašto simboliai“

STEAM projektas „Laiko juosta“

STEAM projektas „Metų laikai – mūsų draugai“

STEAM projektas „Nuo medžiagos iki produkto“

STEAM projektas „Penkių dienų iššūkis“

STEAM projektas „Simetrija aplink mus“

STEAM projektas „Skirtukų mainai“

STEAM projektas „Vedlio kelionės“

STEAM projektas „Pasaka su STEAM“

Interaktyvūs pamokos metodai

2022 m. spalio 26 dieną progimnazijoje vyko mokymų ,,Skaitmeninio ugdymo turinio galimybės: inovatyvios komunikavimo priemonės, interaktyvūs pamokos metodai ir mokytojų bei mokinių streso valdymo programėlės telefone” II dalis. Mokytojos Edita Dervinienė ir Jolita Snarskaitė pristatė išmaniąsias programėles, naudojamas pamokose.

Irma Jauneikienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STEAM tiriamųjų projektų vertinimas

Birželio 22 dieną progimnazijoje vyko STEAM tiriamųjų projektų vertinimas. Detaliai ir sumaniai projektus pristatė mokytojos Deimantė, Renata ir Vita. 1-4 klasių grupėje 2021-2022 mokslo metų geriausiu pripažintas projektas „Spalvos aplink mus“, įgyvendintas 2a klasėje (pradinių klasių mokytoja metodininkė Renata Vaikšnorienė), 5-8 klasių grupėje – projektas „Micro:bit „Laikrodis“ (vyresnioji informacinių technologijų mokytoja Vita Marcinkevičienė).

Irma Jauneikienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Balandžio 26 dieną fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Dovilė Narkunienė dalyvavo seminare „Kūrybinės inžinerijos integracija ugdymo procese“ Alytaus Dzūkijos mokykloje. Mokytoja skaitė pranešimą tema „Inžinerinio ugdymo pritaikymo galimybės fizinio ugdymo pamokose“.

Dovilė Narkunienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Programėlės „Canva“ animacijos

Informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi programoje „Vedliai“ mokosi 7 mūsų progimnazijos mokytojos. Įgytus gebėjimus sėkmingai perteikia savo mokiniams. Daiva Andrulevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, dailės ir technologijų pamoką organizavo informacinių technologijų kabinete. 4b klasės mokiniai, naudodamiesi programėle „Canva“, sukūrė animacijas Kovo 11-osios šventei.

Programėlės „Canva“ animacijos

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Iš pasidalijimo gerąja patirtimi – idėjos

2022 metų kovo 24 dieną teko dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „STEAM ne tik VEŽA. Konstruok, modeliuok, programuok“. Mokytojai, dalydamiesi gerąja darbo patirtimi, skaitė pranešimus pačiomis įvairiausiomis STEAM temomis: „STEAM kompetencijų grandinė”, „Aš vežu, jie, jos…priekyje”, „Spalvos kalba”, „Žaislų konstravimas iš panaudotų daiktų. Ventiliatorius”, „Su STEAM apie profesijas”, „Lietuvos švenčių magija”, „Savarankiško mokymosi diena su Minecraft”, ,,Kas auga iš grūdo”, „STEAM traukiniu pūsti muilo burbulų…”, „STEAM kūrybiniai projektai”, „Skaitau, analizuoju, skaičiuoju ir programuoju”, „Grybų auginimas mokykloje? Įmanoma!”, „Sužinoki-pagaminki-panaudoki”, „Pirmieji žingsneliai technologijų kūryboje”. Ne mažiau turiningi buvo ir mokinių pranešimai. Dalyvavimas šiame renginyje – puiki proga pasisemti naujų idėjų.

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STEAM kompetencijų tobulinimas

Dvylika Alytaus Panemunės progimnazijos pedagogų 2022 metų vasario 10 dieną sėmėsi gerosios darbo patirties respublikinėje konferencijoje ,,STEAM – kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijų tobulinimas“. Renginį nuotoliniu būdu organizavo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija. Konferencijos dalyviai išklausė 17-a pranešimų pačiomis įvairiausiomis STEAM temomis. Vieni pranešėjai skatino mąstyti, ieškoti atsakymų (,,Socialinis mokinio kapitalas: STEAM įtaka ar poveikis?“, ,,Ar STEAM pamokoje tai nauja? Kaip įprastą pamoką paversti STEAM pamoka?“), kiti pateikė konkrečių pavyzdžių – sėkmės istorijų (,,Inžinerinio ugdymo integravimas įvairių dalykų ugdymo procese“, ,,Aktyvi kūrybinė veikla technologijų pamokose“, ,,Programavimo integravimas į gamtos mokslų pamokas“, ,,Integruotas gamtamokslinis ugdymas fizikos pamokose“ ir kt.).

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Informatika ir technologinė kūryba pradinėse klasėse

2020-2021 mokslo metais pradinių klasių mokytojos Edita Dervinienė, Sigita Gudaitienė, Neringa Kirkliauskienė, Audronė Margelienė, Jūratė Petkevičienė, Asta Šarkelienė, Renata Vaikšnorienė, Gražina Žukauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Jauneikienė dalyvavo informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi programoje ,,Teahers Lead Tech“. Sistemingai dalyvavo užsiėmimuose – nuolatinėse, virtualia praktika grįstose pamokose su technologijų srities profesionalais.
2021–2022 mokslo metais kvalifikacijos tobulinimo mokymai tęsiami. Toliau programoje ,,Vedliai“ įgūdžius tobulina 6 mokytojos (Edita Dervinienė, Sigita Gudaitienė, Neringa Kirkliauskienė, Jūratė Petkevičienė, Asta Šarkelienė, Renata Vaikšnorienė). Joms licencijos pratęstos 3 metams. Vieną savaitę mokytojai dalyvauja užsiėmimuose, kurių metu kartu su mentoriais praktiškai susipažįsta su technologinės kūrybos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose. Kitą savaitę pedagogai organizuoja praktines veiklas savo mokiniams, kitaip sakant, tai būna turinio taikymo klasėje savaitė. Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvauja pamokose, džiaugiasi patraukliomis užduotimis.

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

STEAM atviros prieigos centras

2021 metų spalio 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė paskelbė oficialų STEAM atviros prieigos centrų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) startą Lietuvoje. Tai projektas, kuris skatina vaikus labai anksti sudominti inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu, o mokytojus – kurti ugdymo turinį, mokinius ugdyti kitaip.
Alytaus STEAM atviros prieigos centras – Alytaus kolegijos padalinys, kuriame mokiniai gali praktiškai susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, savarankiškai eksperimentuoti ir kurti. Ypatingas dėmesys skiriamas iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės ugdymui. Čia nuo darželio iki universiteto formuojama nauja inovacijų kultūra, populiarinamas mokslas, auginami būsimieji tyrėjai.
Alytaus STEAM atviros prieigos centre yra įrengtos 4 modernios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, IT/robotikos bei specializuota, atitinkanti regiono poreikius, Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo ir įrengta skaitmeninė FabLab erdvė.
Alytaus Panemunės progimnazijos pedagogai STEAM centre tobulino kvalifikaciją, sužinojo bendradarbiavimo galimybes ir sąlygas mokiniams per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.

 

Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Seminaras Alytaus rajono matematikos mokytojams

Lapkričio 25 d. matematikos mokytojos metodininkės Vilma Aponienė ir Jurgita Jančiauskienė vedė nuotoliniu būdu surengtą seminarą Alytaus rajono matematikos mokytojams. Seminaro tema – „STEAM projektų vykdymo patirtis matematiniame ugdyme“, kurio metu buvo išsamiai, remiantis pavyzdžiais, parodoma, kaip sėkmingai integruoti tiriamąją – inžinerinę veiklą į matematinį ugdymą. Supažindino su galimybe mokytojui kurti patrauklias, įdomias, skatinančias mokinių mokymo(si) motyvaciją, veiklas.

Vilma Aponienė ir Jurgita Jančiauskienė, matematikos mokytojos metodininkės

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programoje
Spalio 8 d. Panemunės progimnazijos pedagogai pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Švietimo lyderystės kaita Lietuvos regionų švietimo bei kultūros kontekste. Praktiniai aspektai“ modulis „Edukacinė išvyka – kūrybinės dirbtuvės STEAM – inovatyvaus ugdymo pagrindas. Patirtys Druskininkų ir Alytaus miesto švietimo įstaigose” savo kvalifikaciją kėlė Druskininkuose.
Buvo aplankyta Viečiūnų progimnazija, kuri pripažinta viena iš geriausią mikroklimatą turinčių mokyklų Lietuvoje. Progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė aprodė naujai ir moderniai įrengtas patalpas, pristatė inovatyvias progimnazijos veiklas.
Savo patirtimi bei nuveiktais darbais STEAM srityje dalijosi ir Panemunės progimnazijos mokytojai. Pradinių klasių mokytojos S.Gudaitienė, J.Petkevičienė, A.Šarkelienė ir J.Majauskienė pristatė 2020-2021 m.m. STEAM ir inžinerinius pradinių klasių projektus. Mokytojos taip pat nurodė, kokios veiklos planuojamos 2021-2022 m.m. 5-8 klasių analogiškus projektus pristatė biologijos mokytoja metodininkė R.Ononigve. Projektinio darbo specialistė S.Užkurė apibendrino progimnazijos veiklas STEAM srityje ir akcentavo, kad einama tikslinga kryptimi, siekiant STEAM mokyklos vardo.

Astos Šarkelienės pranešimas

Irmos Jauneikienės pranešimas

Jolantos Majauskienės pranešimas

Sigitos Gudaitienės ir Jūratės Petkevičienės pranešimas

Dalyvavimas konferencijoje
          2021 metų gegužės 26 dieną vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja Dovilė Narkunienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Patyriminio ir integruoto ugdymo patirtys ir nuoseklumas dirbant nuotoliniu būdu” ir skaitė pranešimą tema „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos – iššūkis mokytojams ir/ar mokiniams?“. Dėkojame mokytojai už dalijimąsi patirtimi respublikos mastu ir mūsų progimnazijos garsinimą. Konferenciją stebėjo ir sėmėsi patirties ir daugiau panemuniškių. Tai lietuvių kalbos mokytoja Asta Kibildienė, žmogaus saugos mokytoja Vilma Sinkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Skestenienė.

Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi
          2020 metų lapkričio 26 dieną Jotvingių gimnazijos organizuotoje virtualioje konferencijoje „STEAM iššūkis Alytuje – priimtas!“ gerąja darbo patirtimi dalijosi net 5 panemuniškės mokytojos: Jurgita Arbutavičienė, Edita Dervinienė, Jurgita Jančiauskienė, Renata Ononigve ir Renata Vaikšnorienė. Ačiū Jums! Renginio metu ne tik duota, bet ir gauta. Išgirdome, kaip STEAM veiklas organizuoja kolegos iš kitų ugdymo įstaigų. Pasimatavome, pasisėmėme idėjų.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokymai-praktikumas „Įveiklinkime gamtos mokslų laboratorijas“
       Panemunės progimnazijos Gamtos mokslų laboratorijoje Panemunės, Vidzgirio ir Piliakalnio progimnazijų pradinių klasių mokytojos sausio mėnesį dalyvavo mokymuose-praktikume „Įveiklinkime gamtos mokslų laboratorijas“.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Panemuniškių komanda – konferencijoje
          Sausio 17 dieną mūsų progimnazijos komanda dalyvavo respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“, kuri vyko VGTU inžinerijos licėjuje. Daug gerų įspūdžių, daug idėjų ir dar daugiau darbų ateityje.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content