Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

Bal 6, 2021

Informatika ir technologinė kūryba pradinėse klasėse

2020-2021 mokslo metais pradinių klasių mokytojos Edita Dervinienė, Sigita Gudaitienė, Neringa Kirkliauskienė, Audronė Margelienė, Jūratė Petkevičienė, Asta Šarkelienė, Renata Vaikšnorienė, Gražina Žukauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Jauneikienė dalyvavo informatikos ir technologinės kūrybos mokymosi programoje ,,Teahers Lead Tech“. Sistemingai dalyvavo užsiėmimuose – nuolatinėse, virtualia praktika grįstose pamokose su technologijų srities profesionalais.
2021–2022 mokslo metais kvalifikacijos tobulinimo mokymai tęsiami. Toliau programoje ,,Vedliai“ įgūdžius tobulina 6 mokytojos (Edita Dervinienė, Sigita Gudaitienė, Neringa Kirkliauskienė, Jūratė Petkevičienė, Asta Šarkelienė, Renata Vaikšnorienė). Joms licencijos pratęstos 3 metams. Vieną savaitę mokytojai dalyvauja užsiėmimuose, kurių metu kartu su mentoriais praktiškai susipažįsta su technologinės kūrybos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose. Kitą savaitę pedagogai organizuoja praktines veiklas savo mokiniams, kitaip sakant, tai būna turinio taikymo klasėje savaitė. Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvauja pamokose, džiaugiasi patraukliomis užduotimis.

Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

STEAM atviros prieigos centras

2021 metų spalio 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė paskelbė oficialų STEAM atviros prieigos centrų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo) startą Lietuvoje. Tai projektas, kuris skatina vaikus labai anksti sudominti inžineriniu, gamtamoksliniu ugdymu, o mokytojus – kurti ugdymo turinį, mokinius ugdyti kitaip.
Alytaus STEAM atviros prieigos centras – Alytaus kolegijos padalinys, kuriame mokiniai gali praktiškai susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, savarankiškai eksperimentuoti ir kurti. Ypatingas dėmesys skiriamas iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės ugdymui. Čia nuo darželio iki universiteto formuojama nauja inovacijų kultūra, populiarinamas mokslas, auginami būsimieji tyrėjai.
Alytaus STEAM atviros prieigos centre yra įrengtos 4 modernios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, IT/robotikos bei specializuota, atitinkanti regiono poreikius, Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo ir įrengta skaitmeninė FabLab erdvė.
Alytaus Panemunės progimnazijos pedagogai STEAM centre tobulino kvalifikaciją, sužinojo bendradarbiavimo galimybes ir sąlygas mokiniams per pamokas ar po jų atlikti eksperimentinius tyrimus, konstruoti, modeliuoti, susipažinti su mokslo inovacijomis ir kt.

 

Vilma Skestenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Seminaras Alytaus rajono matematikos mokytojams

Lapkričio 25 d. matematikos mokytojos metodininkės Vilma Aponienė ir Jurgita Jančiauskienė vedė nuotoliniu būdu surengtą seminarą Alytaus rajono matematikos mokytojams. Seminaro tema – „STEAM projektų vykdymo patirtis matematiniame ugdyme“, kurio metu buvo išsamiai, remiantis pavyzdžiais, parodoma, kaip sėkmingai integruoti tiriamąją – inžinerinę veiklą į matematinį ugdymą. Supažindino su galimybe mokytojui kurti patrauklias, įdomias, skatinančias mokinių mokymo(si) motyvaciją, veiklas.

Vilma Aponienė ir Jurgita Jančiauskienė, matematikos mokytojos metodininkės

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programoje
Spalio 8 d. Panemunės progimnazijos pedagogai pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Švietimo lyderystės kaita Lietuvos regionų švietimo bei kultūros kontekste. Praktiniai aspektai“ modulis „Edukacinė išvyka – kūrybinės dirbtuvės STEAM – inovatyvaus ugdymo pagrindas. Patirtys Druskininkų ir Alytaus miesto švietimo įstaigose” savo kvalifikaciją kėlė Druskininkuose.
Buvo aplankyta Viečiūnų progimnazija, kuri pripažinta viena iš geriausią mikroklimatą turinčių mokyklų Lietuvoje. Progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė aprodė naujai ir moderniai įrengtas patalpas, pristatė inovatyvias progimnazijos veiklas.
Savo patirtimi bei nuveiktais darbais STEAM srityje dalijosi ir Panemunės progimnazijos mokytojai. Pradinių klasių mokytojos S.Gudaitienė, J.Petkevičienė, A.Šarkelienė ir J.Majauskienė pristatė 2020-2021 m.m. STEAM ir inžinerinius pradinių klasių projektus. Mokytojos taip pat nurodė, kokios veiklos planuojamos 2021-2022 m.m. 5-8 klasių analogiškus projektus pristatė biologijos mokytoja metodininkė R.Ononigve. Projektinio darbo specialistė S.Užkurė apibendrino progimnazijos veiklas STEAM srityje ir akcentavo, kad einama tikslinga kryptimi, siekiant STEAM mokyklos vardo.

Astos Šarkelienės pranešimas

Irmos Jauneikienės pranešimas

Jolantos Majauskienės pranešimas

Sigitos Gudaitienės ir Jūratės Petkevičienės pranešimas

Dalyvavimas konferencijoje
          2021 metų gegužės 26 dieną vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja Dovilė Narkunienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Patyriminio ir integruoto ugdymo patirtys ir nuoseklumas dirbant nuotoliniu būdu“ ir skaitė pranešimą tema „Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos – iššūkis mokytojams ir/ar mokiniams?“. Dėkojame mokytojai už dalijimąsi patirtimi respublikos mastu ir mūsų progimnazijos garsinimą. Konferenciją stebėjo ir sėmėsi patirties ir daugiau panemuniškių. Tai lietuvių kalbos mokytoja Asta Kibildienė, žmogaus saugos mokytoja Vilma Sinkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Skestenienė.

Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi
          2020 metų lapkričio 26 dieną Jotvingių gimnazijos organizuotoje virtualioje konferencijoje „STEAM iššūkis Alytuje – priimtas!“ gerąja darbo patirtimi dalijosi net 5 panemuniškės mokytojos: Jurgita Arbutavičienė, Edita Dervinienė, Jurgita Jančiauskienė, Renata Ononigve ir Renata Vaikšnorienė. Ačiū Jums! Renginio metu ne tik duota, bet ir gauta. Išgirdome, kaip STEAM veiklas organizuoja kolegos iš kitų ugdymo įstaigų. Pasimatavome, pasisėmėme idėjų.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokymai-praktikumas „Įveiklinkime gamtos mokslų laboratorijas“
       Panemunės progimnazijos Gamtos mokslų laboratorijoje Panemunės, Vidzgirio ir Piliakalnio progimnazijų pradinių klasių mokytojos sausio mėnesį dalyvavo mokymuose-praktikume „Įveiklinkime gamtos mokslų laboratorijas“.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Panemuniškių komanda – konferencijoje
          Sausio 17 dieną mūsų progimnazijos komanda dalyvavo respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“, kuri vyko VGTU inžinerijos licėjuje. Daug gerų įspūdžių, daug idėjų ir dar daugiau darbų ateityje.

Irma Jauneikienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content