Projektai

Bal 3, 2021

TARPTAUTINIAI STEAM PROJEKTAI

Programos „Erasmus+“ projektas „Vanduo, vėjas ir saulė – ekologija smagiai“ , „Water, Wind and Sun – Ecology Can be Fun“

Tikslas:
Supažindinti mokinius su alternatyviais energijos šaltiniais, gilinti mokinių žinias
apie atsinaujinančius energijos šaltinius, energijos suvartojimą ir jos taupymą, skatinti
mokinių domėjimąsi ekologija, jų norą mokytis fizikos, matematikos; pažinti naujas
kultūras, pasidalinti patirtimi, mokytis vieniems iš kitų.

Veiksmų planas

„Bookmark exchange“ skirtukų mainų projektas

Tikslas: Skatinti mokiniu pasidomėti knygų skirtukų atsiradimo istorija ir sukurti skirtuką, skirtą užsieniečiui draugui.

Veiklos planas

Programos „Erasmus+“ projektas „Pick up STEAM!“

Tikslas:
* skatinti mokinių domėjimąsi STEAM dalykais;
*ugdyti mokinių kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje ir spręsti problemas,
kritinį mąstymą, novatoriškumą;
*skatinti mokyklas – projekto partneres – integruoti STEAM į įvairias veiklas,
taikant patirtinio, projektinio ir problemų sprendimu grįsto mokymosi
metodikas;
*gerinti bendravimo įgūdžius anglų kalba ir domėtis kitomis Europos kalbomis
ir kultūromis;
*skatinti mokinių domėjimąsi klimato kaita ir aplinkosauga.

Veiksmų planas

Projektas „Paper Miracles“

Tikslas: ugdyti technologinius, inžinerinius, meninius bei matematinius įgūdžius pasitelkiant
origami techniką, lavinti anglų kalbos įgūdžius bendraujant ir bendradarbiaujant su partneriais.

Veiksmų planas

Veiklos

STEAM TIRIAMIEJI PROJEKTAI

Metų laikų požymių bei jų kaitos stebėjimas ir fiksavimas

Tikslas: Stebėti metų laikų kaitą, tyrinėti, analizuoti, aptarti ir fiksuoti kiekvieno mėnesio
požymius.

Veiksmų planas

Mano žalioji palangė

Tikslas: Susipažinti, kaip atrodo skirtingos augalų sėklos; mokytis sėti, prižiūrėti, auginti augalus;
sužinoti, kokių sąlygų reikia, kad augalas galėtų augti; susipažinti su augalo dalimis.

Veiksmų planas

Vandens įtaka sėklų daigumui ir augalų augimui

Tikslas: supažindinti mokinius su vandens svarba gyvajai gamtai. Sukonstruoti kambarinių
augalų laistymo sistemą.

Veiksmų planas

Veiklos

Maisto produktų sudėties tyrimas

Tikslas: ištirti 3 – 5 duonos, pieno, mėsos gaminių sudėtį, daugiau sužinoti apie vitaminus, esančius
vaisiuose ir daržovėse.

Veiksmų planas

Duoneles kelias nuo grūdo iki stalo

Tikslas: Išanalizuoti, nuosekliai sudėlioti, iliustruoti ir apibūdinti duonelės kelią nuo grūdo iki mūsų stalo. Atskleisti, kokį darbą ir kokių profesijų žmonės nudirba, kol duonelės kepaliukas patenka ant mūsų stalo.

Veiksmų planas

Poilsio erdvių kūrimas

Tikslas: tyrinėti poilsio erdves, sukurti priemones (žaidimus) iš įvairių medžiagų

Veiksmų planas

Augu su knyga

Tikslas: mokytis išsirinkti knygą, tobulinti skaitymo įgūdžius, formuoti įprotį skaityti.

Veiksmų planas

Metų laikų dėlionė

Tikslas: stebėti, tyrinėti metų laikus.

Veiksmų planas

Gamtinių medžiagų naudojimas būsto statyboje

Tikslas: panaudojant gamtinius išteklius, sukonstruoti statinius.

Veiksmų planas

Modernaus miesto statymas

Tikslas: stebėti, lyginti įvairių namų architektūrą, pastatyti modernų miestą.

Veiksmų planas

Kaip išvengti pelėsio?

Tikslas: nustatyti pelėsio augimui būtinas sąlygas ir remiantis jomis parengti
rekomendacijas padedančias išvengti pelėsio.

Veiksmų planas

Popieriaus skaidymas

Tikslas: įvairių popieriaus gaminių skaidymo pokyčių stebėjimas ir analizavimas.

Veiksmų planas

Kaip gimsta knyga

Tikslas: sukurti savo knygą.

Veiksmų planas

Patobulink žaislą

Veiksmų planas

Netradicinio lietuvių kalbos mini žodyno parengimas angliškai kalbantiesiems

Tikslas: sudaryti, iliustruoti ir įgarsinti netradicinį kasdienėje kalboje dažnai
pasitaikančių lietuviškų žodžių žodyną angliškai kalbantiesiems.

Veiksmų planas

Mano ateitis – mano įkvėpėjas

Tikslas: išanalizuoti žurnalistikos ir sporto trenerių (futbolo, plaukimo, krepšinio, dziudo ar
kt.) profesijas, siekiant išsiaiškinti, kuri profesija man tinkamesnė.

Veiksmų planas

Veiklos

Vanduo

Tikslas: sukurti stalo žaidimą 6 – 8 klasių mokiniams, kuris paįvairintų ugdymo procesą ir
suteiktų gimtosios kalbos, istorinių, geografinių žinių apie vandenį.

Veiksmų planas

Pažįstu savo gimtinę

Veiksmų planas

Mitinės lietuvių sakmių būtybės

Sukulentų „oazė“ namuose

Tikslas: išmokti sukurti sukulentų oazę.

Veiksmų planas

Bioplastiko panaudojimo galimybės

Tikslas: iš natūralių medžiagų pasigaminti bioplastiko, ištirti jo savybes, bei atrasti jo
panaudojimo galimybių

Veiksmų planas

Kas man yra ekologija?

Veiksmų planas

Gaublio formos šviestuvo gamyba

Tikslas: Pagaminti gaublio formos šviestuvą.

Veiksmų planas

Elektra ne tik naudinga, bet ir pavojinga

Tikslas: susipažinti su elektros energijos svarba ir pavojingumu.

Veiksmų planas

Veiklos

Alytaus Panemunės progimnazijos lauko sporto aikštynų renovacija“

Tikslas: Suprojektuoti Alytaus Panemunės progimnazijos lauko sporto aikštynus atitinkančius šių dienų
mokyklos mokinių bei Panemunės seniūnijos gyventojų poreikius.

Veiksmų planas

Mėnulio fazės

Tikslas: Paruošti pristatymą tema „Mėnulio fazės“ ir dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų
konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“.

Veiksmų planas

Muzikavimas su įdomiais, savo pasigamintais muzikos instrumentais

Tikslas: Gerinti mokinių susidomėjimą technologijomis, gamtos mokslais,
menais/muzika ir ugdyti kūrybiškumo, verslumo, iniciatyvumo kompetencijas.

Veiksmų planas

Sukurk savo sukulentą

Tikslas: pritaikyti augalų nelytinio dauginimosi žinias ir nelytiniu būdu dauginti
sukulentus.

Veiksmų planas

Šešėlis

Tikslas: Paruošti pristatymą tema „Šešėlis“ ir dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų konkurse
„Fizikos bandymai aplink mus“.

Veiksmų planas

INŽINERINIAI TIRIAMIEJI PROJEKTAI

Vaikų pramogų parko Alytuje vizija

Tikslas: remiantis geriausiais pasaulyje pramogų parkų inžineriniais sprendimais, ugdyti mokinių
inžinerinę kompetenciją, padėti kurti vaikų pramogų parko Alytuje fragmentą, statyti nesudėtingas
inžinerines konstrukcijas, skatinti išreikšti kūrybines galias.

Veiksmų planas

Tiltas savo rankomis

Tikslas: padėti mokiniams plėtoti inžinerinę kompetenciją, atskleisti savo kūrybiškumą, sprendžiant
inžinerines problemas, ugdyti(s) gebėjimą taikyti mokslo ir technologijų žinias, kuriant, projektuojant
ir įgyvendinant nesudėtingus inžinerinius gaminius.

Veiksmų planas

Veiklos

Inžineriniai sprendimai kuriant 2050 metų Alytų

Tikslas: domintis Alytaus miesto praeitimi ir dabartimi, sukurti 2050 metų Alytų.

Veiksmų planas

INŽINERINIAI KŪRYBINIAI TIRIAMIEJI PROJEKTAI

Mediniai žaislai, jų projektavimo ypatumai

Veiksmų planas

Plaukų augimo vidutinio greičio nustatymas

Veiksmų planas

Panemunės progimnazijos erdvių modernizavimo projektas, pasitelkiant optinę apgaulę

Tikslas: atnaujinti, modernizuoti mokyklos erdves sieninės tapybos būdu, naudojant
optinę iliuziją, ugdyti kūrybinius, meninius gebėjimus.

Veiksmų planas

KITI PROJEKTAI

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content