Profesinio orientavimo paslaugos mokykloje

Kov 18, 2021

PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGOS MOKYKLOJE

Profesinio orientavimo paslaugų teikimo pagrindinis tikslas – mokinių karjeros, t. y. visą gyvenimą trunkančios asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių sekos kompetencijų, savarankiškumo bei sąmoningumo ugdymas.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtu adekvačius karjeros sprendimus;
 • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Pagrindiniai dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
 • Ugdymo karjerai programa
 • Ugdymo karjerai programos priedas

Metodinė medžiaga:

 • Mokinio knyga
 • Mokytojo knyga
 • Karjeros planavimas
 • Aš renkuosi profesiją
 • Siek. Planuok. Veik
 • Vadovas tėvams „Kaip padėti vaikui renkantis profesiją“

Naudingos nuorodos:

 • Mukis – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
 • Aikos – integruota, vientisa, atvira, nekomercinė sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti aktualią, kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. Išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje. Studijų ir mokymo programos, švietimo institucijos, teisės aktai, profesinės kvalifikacijos ir kt.
 • Euroguidance – orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje.
 • Filmukai apie karjeros planavimą
 • Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai
 • Netiks TV laidos „Profesija“
 • Profesijų nuotraukos
 • Programa veiklus jaunimas
 • Europos užimtumo tarnybų tinklas
 • Jaunimo verslo klubo portalas
 • Asmenybės pagal MBTI testas
 • Įvairūs karjeros planavimo testai
 • Testas darbo, karjeros krypties pasirinkimui
 • Tinkamo darbo testas
 • Darbo tinkamumo testas
 • Lietuvos švietimo sistema
 • Profesijų aprašymai

Ugdymo karjerai organizavimas mokykloje

Karjeros paslaugas mokykloje teikia profesijos patarėja Vilma Sinkevičienė.

Profesinio orientavimo vieta – 313 kabinetas.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content