r

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Paskutinės naujienos

Patyčių dėžutė

Profesinio orientavimo paslaugos mokykloje

Kov 18, 2021

PROFESINIO ORIENTAVIMO PASLAUGOS MOKYKLOJE

Profesinio orientavimo paslaugų teikimo pagrindinis tikslas – mokinių karjeros, t. y. visą gyvenimą trunkančios asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių sekos kompetencijų, savarankiškumo bei sąmoningumo ugdymas.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • Rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtu adekvačius karjeros sprendimus;
 • Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Pagrindiniai dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis
 • Ugdymo karjerai programa
 • Ugdymo karjerai programos priedas

Metodinė medžiaga:

 • Mokinio knyga
 • Mokytojo knyga
 • Karjeros planavimas
 • Aš renkuosi profesiją
 • Siek. Planuok. Veik
 • Vadovas tėvams „Kaip padėti vaikui renkantis profesiją“

Naudingos nuorodos:

 • Mukis – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė.
 • Aikos – integruota, vientisa, atvira, nekomercinė sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti aktualią, kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. Išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje. Studijų ir mokymo programos, švietimo institucijos, teisės aktai, profesinės kvalifikacijos ir kt.
 • Euroguidance – orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje.
 • Filmukai apie karjeros planavimą
 • Laidų ciklo „Ateities profesija“ įrašai
 • Netiks TV laidos „Profesija“
 • Profesijų nuotraukos
 • Programa veiklus jaunimas
 • Europos užimtumo tarnybų tinklas
 • Jaunimo verslo klubo portalas
 • Asmenybės pagal MBTI testas
 • Įvairūs karjeros planavimo testai
 • Testas darbo, karjeros krypties pasirinkimui
 • Tinkamo darbo testas
 • Darbo tinkamumo testas
 • Lietuvos švietimo sistema
 • Profesijų aprašymai

Ugdymo karjerai organizavimas mokykloje

Karjeros paslaugas mokykloje teikia profesijos patarėja Vilma Sinkevičienė.

Profesinio orientavimo vieta – 313 kabinetas.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content