Būsimas penktokas

Bal 13, 2021

MOKOMIEJI DALYKAI 5-OJE KLASĖJE

Papildomai galėsite pasirinkti matematikos, gamtos ir žmogaus arba informacinių technologijų modulį (1 savaitinė pamoka).

Penktoje klasėje mokysitės 12 dalykų, iš viso 26 pamokas per savaitę:
Dorinis ugdymas: tikyba arba etika – 1 savaitinė pamoka;
Lietuvių kalba – 5 savaitinės pamokos;
Anglų kalba – 3 savaitinės pamokos;
Matematika – 4 savaitinės pamokos;
Informacinės technologijos – 1 savaitinė pamoka;
Gamta ir žmogus – 2 savaitinės pamokos;
Istorija – 2 savaitinės pamokos;
Dailė – 1 savaitinė pamoka;
Muzika – 1 savaitinė pamoka;
Technologijos – 2 savaitinės pamokos;
Fizinis ugdymas – 3 savaitinės pamokos;
Žmogaus sauga – 1 savaitinė pamoka;

PENKTOKŲ ADAPTACIJA

Iš 4 į 5 klasę. Penktokų adaptacija mokykloje. (Parengė Panemunės progimnazijos psichologė Aušra Syrjotavičienė 2020-2021 m.m.).
Adaptacijos proceso bruožai.
Adaptacija – procesas, kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp mokinio ir naujos mokyklos aplinkos. Šį procesą galima išskirti į psichologines, socialines ir didaktines adaptacijos sritis:
Psichologinė: daugiau stresų, nerimo, depresijos, vienišumo išgyvenimų.
Socialinė: sudėtingesni santykiai su bendraamžiais, daugiau mokyklinių kivirčų.
Didaktinė: didesnis mokymosi krūvis, aukštesni mokymosi standartai, mažiau tiesioginio mokinių ir mokytojų bendravimo, palaikymo ir individualios pagalbos.
Normalios ir užsitęsusios penktokų adaptacijos požymiai:
Vienokius ir kitokius pokyčius patiria 70–80% mokinių, kas yra normali adaptacijos proceso dalis.
Pirmaisiais mėnesiais penktokai gali būti neramūs, drovūs arba pernelyg atsipalaidavę ir triukšmingi.
Jie gali būti išsiblaškę, užmaršūs ar vangūs. Kartais sutrinka miegas ir apetitas.
Daugeliui tokie sutrikimai išnyksta po 4–6 savaičių.
Adaptacijos periodas kartais tęsiasi 2–3 mėnesius, kur galimas iškylančių psichosomatinių ligų pavojus.
Mokymosi sunkumai penktoje klasėje:
Daugelis penktokų turi mokymosi spragų ir stokoja reikiamų įgūdžių bei gebėjimų.
Penktokai labai domisi mąstymo ir dėmesio tobulinimo pratimais. Rekomenduojama tėvams: N. Vinokurovo knyga „Ugdykime vaikų gebėjimus“.
Nesugebėjimas mokytis reguliariai. Svarbu padėti vaikui susidaryti reguliaraus mokymosi dienotvarkę.
Kai kurie mokiniai paniškai bijo suklysti ruošdami pamokas. Taip atsitinka tuomet, kai tėvai pedantiškai tikrina vaikus ir labai dramatiškai reaguoja į klaidas.
Penktokai yra pasiekę vaikystės ir paauglystės ribą. Tai metas, kai vaikas pradeda įsisąmoninti save, todėl gali tapti drovus ir nerangus. Dėl brendimo sukeltų cheminių ir psichologinių pokyčių apie vienuoliktuosius metus vaiko elgesys pakinta – nuotaikos nepastovios, reagavimas į įvairius dirgiklius kartais perdėtai stiprus. Per I-mąjį pusmetį gali prastėti mokymosi rezultatai, nes psichinė energija išnaudojama kitur, tad susilpnėja ir dėmesys, ir atmintis, ir darbo tempas.
Kaip elgtis ir ką daryti adaptacijos periodu?
Išlaikyti ramią, saugią vaiko aplinką bei tikslią dienotvarkę.
Pasiteirauti: kaip vaikui sekėsi mokykloje, ką jis naujo sužinojo, kas buvo sunku ir lengva, su kuo jis daugiausiai bendrauja, kas patinka ar nepatinka mokykloje, ko jam norėtųsi ir pan. Išklausome.
Būtina pastebėti vaiko pasiekimus, pagirti už nuopelnus ir darbą.
Svarbu su pačiu vaiku aptarti: kas trukdė sėkmingai dirbti, kaip kitą kartą to būtų galima išvengti, paaiškinti, kad normalu klysti bei iš klaidų mokytis.
Neakcentuoti nesėkmių, reaguoti ramiai, nepanikuoti.
Nebarkite vaiko ir už jo nerangumą, negražią rašyseną. Nedaili rašysena dar nieko nereiškia. Ji nerodo intelekto, neapibūdina savireguliacijos. Gal vaikas taip rašys visą gyvenimą, bet tai jam nekliudys būti geru kokios nors srities žinovu.
Mokyti suprasti kylančius jausmus, padėti save kontroliuoti, pažinti neigiamas emocijas, kurios gali pakenkti jų psichinei sveikatai ir mokymosi procesui.
Bendraudami su penktokais ir padėdami jiems mokytis, nepraraskite humoro jausmo.
Tolerantiškai vertinkite vaikiškus pokštus ir juos panaudokite mokydami.
Daugelį sudėtingų dalykų lengva įsiminti, jeigu jie pateikiami vyraujant teigiamoms emocijoms.
Sėkmės.

PENKTOKO UNIFORMA

Naujas uniformas galite užsisakyti internetinėje parduotuvėje adresu http://mokyklos.8togo.lt/. Prisijungimui reikalingi duomenys: mokyklos kodas – 326853, slaptažodis – WTWA. Uniformą galima įsigyti ir 8ToGo firminėse parduotuvėse Kaune (PC „Mega“ ) ir Vilniuje (PC „Europa“). Išaugtų, dėvėtų mokyklinių uniformų galima įsigyti Facebook grupėje „Panemunės uniformų turgelis“.

5-8 KLASIŲ FORMALI (ŠVENTINĖ) UNIFORMA:
Merginoms – balti polo marškinėliai, mėlynas švarkas su mokyklos emblema ir pilka- rausva languotas sijonas.
Vaikinams – balti polo marškinėliai, mėlynas švarkas su mokyklos emblema ir tamsiai mėlynos kelnės, džinsai.

5-8 KLASIŲ KASDIENINĖ UNIFORMA:
Merginoms – raudoni (mėlyni) polo marškinėliai, mėlynas švarkas su mokyklos emblema ir pilka- rausva languotas sijonas ar mėlynos kelnės, džinsai.
Vaikinams – raudoni (mėlyni) polo marškinėliai, mėlynas švarkas su mokyklos emblema ir tamsiai mėlynos kelnės, džinsai.

 

NEFORMALUS UGDYMAS

Teatro būrelis

Teatro būrelio tikslas – ugdyti asmenybę visomis teatro priemonėmis, padedant jai prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų, sudarant galimybes visapusiškai saviraiškai. Per socialinių ir literatūrinių vaidmenų patirtį siekiama padėti įsisąmoninti savo ir kitų veiksmus, vertybes, bendravimo santykius. Repeticijų metu skatinamas asmens keitimosi, tobulėjimo procesas. Buvimas scenoje padeda atsiskleisti, atverti vaiko vidinį pasaulį, atsikratyti nepilnavertiškumo kompleksų.

Tautinių šokių kolektyvas ,,Uldukas"

Tautinių šokių ansamblis „Uldukas“ yra puiki tradicinė jaunimo mokykla, kuri moko mylėti gimtinę, jos žmones. Mes esame liaudiškų šokių grupė, jungianti 1-8 klasių mokinius. Kolektyvas dalyvauja Lietuvos moksleivių, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose: Vengrijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, kur šokiu pristatyto savo šalį ir jos tradicijas.
Uldukiečiai visada aktyviai dalyvauja mokyklos ir miesto kultūros renginiuose.

Judrieji žaidimai

Sporto būrelio ,, Judrieji žaidimai” užsiėmimų metu mokiniai pailsi ne tik emociškai, bet ir ,,išlieja” susikaupusią energiją žaisdami įvairius judriuosius žaidimus. Tobulina kamuolio gaudymo ir metimo įgūdžius, lavina orientaciją ir vikrumą, stiprina fizinį pajėgumą. Lankantys būrelį labiausiai mėgsta estafetes su įvairiu sportiniu inventoriumi, ypač populiarus yra kvadrato žaidimas. Vienas iš būrelio tikslų – pasiruošimas varžyboms.

Mažasis golfas

Mažasis golfas – tai smagus ir lengvas būdas išmokti žaisti tikrąjį golfą. Jį galima žaisti praktiškai bet kur – uždarose patalpose, lauke ir ant bet kokio paviršiaus. Kadangi Mažojo golfo kamuoliukai lekia ne itin toli, tai šis žaidimas yra dar ir labai saugus.

Įgūdžių ugdymas paremtas keturių golfo smūgių meistriškumu ir pagrindais. Žaidimo įgūdžiai ugdomi per pratybas ir žaidimus, kurie mokymosi procesą daro linksmą ir patrauklų.

Šachmatai

Šachmatai – stalo žaidimas ir intelektualus sportas, lavinantis loginį, kūrybinį mąstymą, atmintį, skatinantis smegenų veiklą, kūrybiškumą, stiprinami problemų sprendimo įgūdžiai, išmokstama susidoroti su iššūkiais. Neformalus vaikų švietimo šachmatų būrelis progimnazijoje pradėjo veikti 2018–2019 mokslo metais kaip STEM ugdymo dalis. Dalyvaujame miesto ir šalies šachmatininkų varžybose.

Atrask, kurk, konstruok.

Būrelis „ Atrask, kurk, konstruok“
Būrelio dalyviai, naudodami Origami techniką, kuria unikalius objektus. Atlikdami darbus jie ugdosi mokslinius, technologinius, inžinerinius, meninius ir matematinius įgūdžius.
Mokosi planuoti laiką, veiklas. Ugdosi kūrybiškumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.
Dalyvaudami tarptautinio projekto „eTwinning“ veiklose patiria daugybę puikių emocijų.
Bendraudami ir bendradarbiaudami patiria bendrystės džiaugsmą.
Būrelio vadovės: Vilma Aponienė, Jurgita Jančiauskienė

Panemunės jaunųjų Šaulių būrys

UGDO patriotiškumą, pilietiškumą, užtikrina prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselėja Lietuvos šaulių sąjungos tradicijas.
SKATINA mokinius domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuoja supratimą apie turizmą kaip apie vieną iš savisaugos ir saviauklos priemonių.
MOKO išlikimo gamtoje pagrindų, suteikiant teorinių žinių ir praktines galimybes tobulėti savarankiškai ateityje.
SUTEIKIA galimybę jaunai asmenybei suprasti žmogaus keliavimo naudą ir prasmę, svarbą gamtos ir civilizacijos erdvėje, statutinių tarnybų profesijų skirtumus ir reikalingumą.
Užsiėmimų metu jaunimas supažindinamas su išgyvenimo gamtoje samprata, išlikimo galimybėmis, esama patirtimi, priemonėmis, būdais. Pateikiama esminė informacija apie pirmąją pagalbą, ugnies, įvairių medžiagų panaudojimą.
Praktiniai užsiėmimai vykdomi vasaros stovyklos metu, žygiuose, visų metų laikais, varžybose, turistiniuose raliuose.

Jaunųjų korespondentų būrelis

Skaito, rašo, klausinėja, fotografuoja, renka informaciją, maketuoja, leidžia mokyklos laikraštį „5 dienos“… Kas? Ogi Jaunųjų korespondentų būrelio nariai.

Linijinių šokių studija „Katutės“

Linijinių šokių studijos „Katutės“ tikslas – skatinti jaunimą prasmingai leisti laisvalaikį, daugiau judėti. Lavinti jų laikyseną, mokyti jausti ritmą. Suteikti džiugių emocijų, kuriant judesius pagal muziką. Pratinti laisvai jaustis scenoje, išreikšti save. Mokytis šokių, kuriuos žino ir šoka viso pasaulio linijinių šokių šokėjai, sukurti ir išmokti šokius, kuriuos rodysime mokyklos bendruomenei, šoksime miestų dienose, respublikiniuose šokių festivaliuose ir tarptautiniuose linijinių šokių festivaliuose.

Vadovė Renata Vaikšnorienė

Jaunių choras „Aušra“

Alytaus Panemunės progimnazijos jaunių choras „Aušra“, tai mylintys dainą, norintys bendrauti, mėgstantys smagiai praleisti laiką mokiniai. Kiekvienais metais dainuojančių gretas papildo vis naujai atėjusieji mokiniai. Choristai dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto bei šalies šventėse, projektuose, festivaliuose.

Choro vadovė Giedrė Petkevičienė

UGDYMO APLINKOS

Mokomieji kabinetai

Mokomieji kabinetai

Atnaujinami istorijos-geografijos, matematikos kabinetai

Atnaujinamas Informatikos kabinetas

Jame bus skiriamas dėmesys ne tik technologijų, grupinio darbo, bendradarbiavimo kompetencijoms tobulinti. Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuviškumui puoselėti technologijų srityje

Moderni, šiuolaikinė virtuvė ir technologijų kabinetas

STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menas ir matematika) centras.

Gamtos mokslų laboratorija

Renovuota sporto salė

Atnaujinta aktų salė

Laisvalaikio erdvės

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content