MOKYKLOS NAUJIENOS
ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJAI SUTEIKTA „ERASMUS+“ AKREDITACIJA

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJAI SUTEIKTA „ERASMUS+“ AKREDITACIJA

Alytaus Panemunės progimnazija – STEAM progimnazija lyderė regione. Tokį tikslą išsikėlėme ir jau kurį laiką jo kryptingai siekiame. Kad įgyvendintume savo tikslus, pasirengėme STEAM strategiją, esame įvertinti STEM School Label COMPETENT kokybės ženklu, kiekvienais mokslo metais plečiame STEAM veiklų planą. Mūsų strateginio tikslo siekimas atsispindi visose progimnazijos veiklos srityse, todėl džiaugiamės, kad darnus ir integralus progimnazijos komandos požiūris mūsų mokiniams užtikrina kokybišką, inovatyvų ir įtraukiantį ugdymą.
Siekdami kokybės, ieškodami naujų požiūrių bei perspektyvų ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse, progimnazijoje skatiname ir plėtojame tarptautiškumą per projektinę veiklą, turinčią aiškią kryptį – jau kelerius metus įgyvendiname programų „Erasmus+“ ir „eTwinning“ tarptautinius projektus būtent STEAM srityje.
Nuo šių metų galime išdidžiai pasakyti – mums suteikta „Erasmus“ akreditacija! Tai reiškia, kad atitinkame Europos Komisijos keliamus kokybės standartus, o mūsų parengtas mobilumo veiklų įgyvendinimo planas yra platesnio masto progimnazijos plėtros STEAM srityje pastangų dalis ir įrankis, leisiantis tikslingai telkti dėmesį į pagrindinius ilgalaikius strateginius tikslus užtikrinant mokymo ir mokymosi kokybę. „Erasmus“ akreditacija užtikrina, kad viso akreditacijos plano įgyvendinimo laikotarpiu galėsime paprasčiau gauti programos pirmo pagrindinio veiksmo (KA1) finansavimą ir kiekvienais metais vykdyti mobilumus mokinių bei darbuotojų mokymosi tikslais. 2022-2023 mokslo metais planuojame organizuoti net 6 mobilumus: mokytojai tobulins kvalifikaciją kursuose, atliks darbo stebėjimo praktiką partnerių mokykloje, o mokiniai vyks pamatyti kitų šalių mokyklas, susipažinti su bendraamžiais.
„Džiaugiuosi, kad ryžtingai žengiame savo užsibrėžtų tikslų link, kad mokyklos vadovai, mokytojai, pagalbos specialistai galės kompetencijas tobulinti tarptautiniu lygmeniu, semtis patirties ir ja dalintis Europos Sąjungos mokyklose, kad galime sudaryti sąlygas savo mokiniams keliauti, pažinti ir mokytis daug įdomesniu ir patrauklesniu būdu“, – akreditacijos galimybėmis džiaugėsi progimnazijos direktorė Giedrė Romaškienė.
Taigi kokie tie mūsų strateginiai tikslai? Pirmiausia, sieksime stiprinti mokinių STEAM kompetencijas pasitelkdami tarptautinį bendradarbiavimą. Būtina ugdyti 21 amžiaus kompetencijas: prisiimti atsakomybę, kelti naujas idėjas, mąstyti tvariai ir globaliai, įveikti iššūkius, spręsti problemas per gyvenimiškas pamokas, projektinę veiklą, naujus, patrauklius ir kūrybingus ugdymo metodus. Žinoma, šio tikslo nepasieksime be mūsų atsakingai dirbančių ir atsidavusių mokytojų. Taigi antrasis mūsų tikslas – plėtoti STEAM ugdymui aktualias mokytojų kompetencijas, skatinant bendradarbiavimą ir tarptautiškumą. STEAM ugdyme esminį vaidmenį atlieka dalykų integracija ir projektinis ugdymo metodas, o nuolat tobulėjančios technologijos, atsirandantys nauji ugdymo metodai skatina nepaliaujamai atnaujinti žinias, plėsti akiratį, į žinomus metodus pažiūrėti iš kitos perspektyvos, pasitelkti kūrybingumą. Tikime, kad įvairiose Europos šalyse įgyta patirtis atneš daug vertingų žinių, kurias sėkmingai pritaikys visi mūsų progimnazijos mokytojai.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content