Patyčių dėžutė

Vadovų darbotvarkės

Rgs 24, 2019

Giedrės Romaškienės, direktorės, 2021 metų darbotvarkė

Laikas Veiklos pavadinimas
Nuo liepos 1 d. Atostogos.
Birželio 25 d. 13.30 val.  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose.
Birželio 14 – 23 d. Metiniai individualūs pokalbiai.
Birželio 18 d. 9.00 val. Valstybinis matematikos egzaminas.
Birželio 10 ir 16 d. 15.00 val. Projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ susitikimai.
Birželio 7 d. 9.00 val. Valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas.
Gegužės 28 d., 10.00val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose.
Gegužės 20 d., 15.00val. Mokymų ciklo seminaras „Vaikai ir suaugusieji. Kaip sutarti?“
Gegužės 13 d., 15.00val. Mokymų ciklo seminaras ,,Konfliktinių situacijų valdymas darbinėje aplinkoje”
Gegužės 13 d., 15.00val. Geografijos BP 
Gegužės 12 d., 15.00val. Užsienio kalbų BP
Gegužės 11 d., 15.00val.  Istorijos ir pilietiškumo BP
Gegužės 10 d., 15.00val. Matematikos BP 
Gegužės 10 d., 16.00val. Dorinio ugdymo BP 
Gegužės 6 d., 15.00val. Informatikos BP 
Gegužės 5 d., 15.00val. Pradinio ugdymo (matematika, informatika, sveikata ir fizinis ugdymas) BP 
Gegužės 4 d., 15.00val. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) BP
Gegužės 3 d, 15.00val. Mokymų ciklo seminaras ,,Efektyvus bendravimas”.
Balandžio 29 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Pozityvus savęs vertinimas“.
Balandžio 22 d., 15.00val. Mokymų ciklo seminaras „Psichosomatika. Pagalbos sau būdai“.
Balandžio 16d., 16.00 val. Mokymai projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviams.
Balandžio 14 d., 16.00 val. Mokymai projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviams.
Balandžio 12 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Atidėliojimas ir motyvacija“.
Balandžio 8 d., 16.00 val. Mokymai projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviams..
Balandžio 8 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Netinkamas vaikų elgesys: kaip atpažinti ir tinkamai reaguoti“.
Balandžio 7 d., 16.00 val.. Mokymai projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviams.
Balandžio 7 d., 10.00 val. Pranešimas Alytaus Dainavos progimnazijos mokytojų bendruomenei ,,Sėkminga STEAM veikla Alytaus Panemunės progimnazijoje“.
Balandžio 2 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Psichologinis atparumas“.
Kovo 30 d., 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose.
Kovo 26 d., 15.00 val. Dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šio mėnesio renginio tema – Ugdymo turinio skaitmeninimas ir skaitmenizavimas (koks yra esminis skirtumas bei kokios priemonės yra numatytos šių procesų vykdyme).
Kovo 25 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Perdegimo sindromas. Stresas ir jo valdymo būdai“.
Kovo 25 d., 10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas nuotoliniu būdu dėl vakcinavimo.

Irmos Jauneikienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2021 metų darbotvarkė

Laikas  Veiklos pavadinimas
Birželio 10 d.,
9.00 val.
Projekto ,,Tęsk“ (Nr.09.2.1.-ESFA-V-727) mokymai „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“.
Birželio 9 d.,
9.00 val.
Projekto ,,Tęsk“ (Nr.09.2.1.-ESFA-V-727) mokymai „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“.
Birželio 4 d. Nuotolinė konferencija ,,Gamtos pažinimo ugdymo aktualijos ir perspektyvos“.
Birželio 2 d.,
15.00 val.
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas susitikimas, skirtas šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams ugdymui aptarti šiuo metu vykstantį Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA).
Gegužės 26 d., 15.00 val. Nuotolinis informacinis renginys savivaldybių UTA komandoms ,,Kriterijų savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį pristatymas“.
Gegužės 12 d. Projekto ,,Tęsk“ (Nr.09.2.1.-ESFA-V-727) II refleksija.
Gegužės 11 d. Projekto ,,Tęsk“ (Nr.09.2.1.-ESFA-V-727) mokymai „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“.
Gegužės 5 d.,
15.00 val.
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas susitikimas, skirtas šalies mokyklų bei ugdymo įstaigų direktoriams ir pavaduotojams ugdymui aptarti šiuo metu vykstantį Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA).
Balandžio 29-30 d. Mokymai „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“.
Balandžio 7 d., 13.00 val. Konferencija „STEAM ugdymas alfa kartos vaikams”.
Kovo 31 d., 15.00 val. Nuotolinis informacinis renginys „Kriterijų savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai pasirengti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį pristatymas”.
Kovo 30 d., 14.00 val. Konferencija „Kaip padėti pradinukams sėkmingai grįžti į klases?“.

Vilmos Skestenienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 2021 metų darbotvarkė

Laikas  Veiklos pavadinimas
Gegužės 26 d., 14 val. Pasitarimas nuotoliniu būdu: „Smurtas artimoje aplinkoje pandemijos metu. Situacijų apžvalga. Kas žinotina ugdymo įstaigoms teikiant savalaikę pagalbą vaikams, patyrusiems fizinį ar psichologinį smurtą artimoje aplinkoje“.
Gegužės 20 d., 15.00val. Mokymų ciklo seminaras „Vaikai ir suaugusieji. Kaip sutarti?“
Gegužės 18-19 d., nuo 8.30 val. Nacionalinės švietimo agentūros projektas „TĘSK Nr. (09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Mokymai tema: „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“.
Gegužės 13 d., 15.00val. Mokymų ciklo seminaras ,,Konfliktinių situacijų valdymas darbinėje aplinkoje”
Gegužės 7, 10-11 d., nuo 8.30 val. Nacionalinės švietimo agentūros projektas „TĘSK Nr. (09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Mokymai tema: „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“.
Gegužės 3 d., 15.00val. Mokymų ciklo seminaras  ,,Efektyvus bendravimas”
Balandžio 19–23 d., 9.00 val. Darbdavio įgalioto asmens atliekančio DSS f-jas mokymai.
Balandžio 22 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Psichosomatika. Pagalbos sau būdai“.
Balandžio 21 d., 8.30 val. Nacionalinės švietimo agentūros projektas „TĘSK§ nR. (09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Mokymai tema: „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“.
Balandžio 20 d., 8.30 val. Nacionalinės švietimo agentūros projektas „TĘSK§ nR. (09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Mokymai tema: „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“.
Balandžio 14 d., 8.30 val. Nacionalinės švietimo agentūros projektas „TĘSK§ nR. (09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Mokymai tema: „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“.
Balandžio 12 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Atidėliojimas ir motyvacija“.
Balandžio 8 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Netinkamas vaikų elgesys: kaip atpažinti ir tinkamai reaguoti“.
Balandžio 7 d., 14.00 val. VI-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė 2021“
Balandžio 2 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Psichologinis atparumas“.
Kovo 31 d., 14.00 val. Nacionalinė konferencija „Noriu į mokyklą“.
Kovo 25 d., 15.00 val. Mokymų ciklo seminaras „Perdegimo sindromas. Stresas ir jo valdymo būdai“.

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content